سه شنبه 7 بهمن 1399 - 12 جمادي الثاني 1442 - 26 ژانويه 2021


 
 


 


 


 
 هرگونه هزینه در فعالیت‌های فرهنگیهرگونه هزینه در فعالیت‌های فرهنگی یک سرمایه‌گذاری برای آینده است...

هرگونه هزینه در فعالیت‌های فرهنگی یک سرمایه‌گذاری برای آینده است معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در سفر یک روزه خود به استان سی
سفر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانیسفر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان به سیستان و بلوچستان...

سفر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان به سیستان و بلوچستان محمد روح الامینی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در سفر به سیستان و بلوچستان ضمن بازدید
حضور ۷۰ روحانی جهادی در تغسیلحضور ۷۰ روحانی جهادی در تغسیل و تدفین اموات کرونایی سیستان و بلوچستان...

حضور ۷۰ روحانی جهادی در تغسیل و تدفین اموات کرونایی سیستان و بلوچستان مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از تشکیل قرارگاه طلاب جهادی امام سجاد