سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020


 
 


 


 


 
 شب بیست وسوم رمضان هنگامه امضایشب بیست وسوم رمضان هنگامه امضای مقدرات است...

شب بیست وسوم رمضان هنگامه امضای مقدرات است رئیس تبلیغات اسلامی زاهدان گفت: شب‌های قدر برای ارزیابی اعمال، امضا و تصویب اعمال آینده و اجرایی‌ شدن آن
عاشقانه کار کردن رمز موفقیت روابطعاشقانه کار کردن رمز موفقیت روابط عمومی ها در ایجاد تعامل است...

عاشقانه کار کردن رمز موفقیت روابط عمومی ها در ایجاد تعامل است مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: عاشقانه کار کردن رمز
ندای ملکوتی الغوث الغوث در آسمانندای ملکوتی الغوث الغوث در آسمان سیستان و بلوچستان طنین انداز شد...

ندای ملکوتی الغوث الغوث در آسمان سیستان و بلوچستان طنین انداز شد مردم دیندار سیستان و بلوچستان در دومین شب از لیالی قدر با رعایت نکات بهداشتی، در س