جمعه 5 شهريور 1395 - 23 ذي القعده 1437 - 26 آگوست 2016


 
 


 


 


 همزمان با هفته دولت

همزمان با هفته دولت گردهمایی مسئولین هیئات مذهبی در زاهدان برگزار شد رییس تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان، گفت: گردهمایی هیئات مذهبی شهرست
مسابقات ورزشی ویژه کارکنان تبلیغاتمسابقات ورزشی ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان همزمان با هفته دولت...

مسابقات ورزشی ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان همزمان با هفته دولت مسابقات ورزشی ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان همز
اعزام کاروان زیارت اولی ها ازاعزام کاروان زیارت اولی ها از زاهدان به شهرهای مقدس قم و مشهد...

اعزام کاروان زیارت اولی ها از زاهدان به شهرهای مقدس قم و مشهد رییس تبلیغات اسلامی زاهدان از برگزاری اردوی زیارتی تفریحی زیارت اولی ها به شهر مقدس