پنج شنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441 - 9 آپريل 2020


 
 


 


 


 
 تشکیل کارگروه تبلیغی برای پیشگیریتشکیل کارگروه تبلیغی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در زابل...

تشکیل کارگروه تبلیغی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در زابل رئیس تبلیغات اسلامی زابل گفت: در راستای همراهی با ستاد مقابله با ویروس کرونا شهرستا
برگزاری مسابقه کتاب صوتی «ماهبرگزاری مسابقه کتاب صوتی «ماه تابانم» به مناسبت نیمه شعبان در سیستان و بلوچستان...

برگزاری مسابقه کتاب صوتی «ماه تابانم» به مناسبت نیمه شعبان در سیستان و بلوچستان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با همکاری معاونت فضای مجا
ضدعفونی ۳۰ مسجد شهرستان مرزی هیرمندضدعفونی ۳۰ مسجد شهرستان مرزی هیرمند با همکاری روحانیون مستقر...

ضدعفونی ۳۰ مسجد شهرستان مرزی هیرمند با همکاری روحانیون مستقر رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هیرمند، از ضدعفونی مساجد شهرستان و روستاهای تابعه با