دوشنبه 25 آذر 1398 - 19 ربيع الثاني 1441 - 16 دسامبر 2019


 
 


 


 


 کارگاه های آموزشی طرح تحول اجتماعیکارگاه های آموزشی طرح تحول اجتماعی مسجدمحور در ۳ منطقه سیستان و بلوچستان...

کارگاه های آموزشی طرح تحول اجتماعی مسجدمحور در ۳ منطقه سیستان و بلوچستان مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری کارگاه های آموزشی توانم
کارگاه های آموزشی طرح تحول اجتماعیکارگاه های آموزشی طرح تحول اجتماعی مسجد محور در سیستان و بلوچستان...

کارگاه های آموزشی طرح تحول اجتماعی مسجد محور در سیستان و بلوچستان مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری کارگاه های آموزشی توانمند سازی
آغاز اجرای طرح امام محله و تحولآغاز اجرای طرح امام محله و تحول اجتماعی در ۱۱ نقطه سیستان و بلوچستان...

آغاز اجرای طرح امام محله و تحول اجتماعی در ۱۱ نقطه سیستان و بلوچستان مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ساماندهی به امور