شنبه 29 مهر 1396 - 1 صفر 1439 - 21 اكتبر 2017


 
 


 


 


 سخنان ترامپ نقض فاحش برجام است

مولوی بلال مقدسیان: سخنان ترامپ نقض فاحش برجام است مولوی مقدسیان دلگان با اشاره به صحبت های رئیس جمهور آمریکا، گفت: بدون تردید صحبت های ترامپ نقض
سپاه پاسداران از مردم است

حجت‌الاسلام نظر بامری: سپاه پاسداران از مردم است حجت‌الاسلام نظر بامری گفت: همه تحریم های دولتمردان آمریکا و دنیای استکبار علیه کشورمان بر خلاف قر
تجمع طلاب شیعه و اهل سنت دلگانتجمع طلاب شیعه و اهل سنت دلگان در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ...

تجمع طلاب شیعه و اهل سنت دلگان در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ طلاب شیعه و اهل سنت شهرستان دلگان در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ رئیس جمهور آمریکا تج