انواع بلوغ در انسان(بلوغ معنوی 2)

انواع بلوغ در انسان(بلوغ معنوي 2)

هرگاه سخن از بلوغ به ميان مي آيد، ذهن انسان به يکباره بسوي بلوغ جنسي و جسمي مي رود،
 
هرگاه سخن از بلوغ به ميان مي آيد، ذهن انسان به يکباره بسوي بلوغ جنسي و جسمي مي رود، در حالي که در واقع اين بلوغ يکي از انواع بلوغها مي باشد و در بين انواع بلوغ، بلوغي به نام بلوغ معنوي نيز وجود دارد. بلوغ معنوي زماني در انسان پديدار مي شود که؛ فرد از نظر معنوي به درجه اي از رشد برسد تا بتواند در دو راهيهاي موجود در عرصه دين و معنويت، انتخاب درستي داشته باشد و آنچه مورد نياز رشد و تعالي معنوي فرد ميگردد را، انتخاب کند و در تشخيص راه درست دچار مشکل و اشتباه نشود، درست است که راههاي رسيدن به خدا زياد است، اما چون صراط مستقيم يک راه است، تشخيص آن براي افراد مختلف متفاوت است، کساني که به بلوغ معنوي به شکل کامل آن رسيده اند، پيدا کردن اين راه دشوار نيست، هر چند طي اين طريق مشکل باشد. بعضي از سن تکليف به بلوغ معنوي ياد کردند که اين اشتباه است، زيرا بلوغ شرعي يا سن تکليف زماني است که، فرد به رشدي خاص رسيده و  بايد وظائف شرعي خود را انجام دهد و اين با رسيدن به رشد و بلوغي که بتواند تصميمات درست ديني را بگيرد و قدرت انتخاب راه درست را دارا شود، متفاوت است. ما براي شناخت کامل بلوغ معنوي ابتدا انواع بلوغ را تعريف مي کنيم. 
 
مفهوم بلوغ:
بلوغ از نظر لغوي در فرهنگ فارسي به معني «رسيدن» ، «رسيدن به سن رشد».
مفهوم بلوغ به اين معني است که براي انجام کارهاي مختلف نياز به يک سري مقدمات و معلومات است، به اين بيان که انسان براي اين که در هر عرصه اي توانمندي خود را کسب کند، بايد به مرحله اي از رشد در آن زمينه رسيده باشد، تا بتواند آن کار را انجام دهد، براي مثال يک کودک بايد به يک سن و رشد خاصي برسد، تا بتواند بايستد و راه برود و اين کار در همه کودکان يکسان نيست، بلکه نسبت به شرائط جسمي و روحي افراد و محيط اطراف متفاوت است. بنابراين نميتوان براي بلوغ يک سن مشخصي را بيان کرد، و فقط ميتوان شرايط احراز آن را مطرح نمود. 
مفهوم بلوغ به اين معني است که براي انجام کارهاي مختلف نياز به يک سري مقدمات و معلومات است، به اين بيان که انسان براي اين که در هر عرصه اي توانمندي خود را کسب کند، بايد به مرحله اي از رشد در آن زمينه رسيده باشد، تا بتواند آن کار را انجام دهد
انواع بلوغ
بلوغ جنسي:
اين بلوغ با ترشح غده هاي جنسي و ظهور ويژگيهاي ثانوي جنسي از قبيل رويش و نمو موهاي زايد در بدن و فعاليت غده هاي عرق در زير بغل، قاعده گي و محتلم شدن مي باشد. که اين بلوغ به زماني اطلاق مي شود که شخص مورد نظر اعم از زن و مرد از نظر جسمي توانايي انجام مسائل جنسي را دارا باشد. 
 
بلوغ جسمي:
اين بلوغ در حدود سن 18 سالگي ظهور مي کند که اکثر اعضا و اندامهاي بدن به اوج رشد خود مي رسند، البته رشد جسمي تا سن 25 سالگي ادامه داشته، اما اوج رشد و نمو افراد، همان سن 18 سالگي ميباشد، که بدن شکل و فرم نهايي خود را پيدا ميکند، البته شخص ميتواند با انجام حرکات ورزشي آنها را تا حدودي تغيير دهد.
 
بلوغ شرعي:
پايان يافتن و اتمام نهمين سال قمري دختران، و پايان پانزده سالگي پسران آغاز اين بلوغ است که همان سن تکليف ميباشد، و براي اين بلوغ سن مشخصي ذکر گرديده، گرچه علايم رسيدن به سن تکليف فقط سن و سال نيست و ممکن است نوجواني حتي قبل از رسيدن به سن پانزده سالگي مکلف شود، و آن هم با محتلم شدن اتفاق ميافتد، که اين نشان دهنده عدم پيشگويي دقيق در مورد سن تکليف و بلوغ شرعي ميباشد، که اين خود عوامل بسياري دارد.
 
بلوغ اخلاقي:
اين بلوغ با کسب فضايل و سجاياي مقرر و پسنديده جامعه، از قبيل صراحت لهجه، راستگويي، امانت داري، درستکاري و پذيرش مسئوليت نمايان مي شود. که وقتي ديده ميشود يک نوجوان و يا يک جوان در معاشرت با مردم ادب و اخلاق لازمه را رعايت ميکند، مشخص ميکند که اين فرد به بلوغ اخلاقي رسيده است، که اصلا نميتوان براي آن سن مشخصي را عنوان کرد، و تبعا به عوامل مهمي از قبيل خانواده و نوع تربيت بستگي دارد.
تشخيص سن ازدواج و اين که در چه سني جوانان يک جامعه قدرت تشکيل خانواده را دارند و مي توانند مسئوليت يک زندگي را به دوش بگيرند، تا حدود زيادي بستگي به سن بلوغ اجتمايي افراد دارد. 
بلوغ معنوي:
همراه بودن فرد با احساس بندگي خداوند که ظهور آن در انجام فرائض و اجتناب از محرمات و گناهان است، شخص خداوند جل جلاله را در همه جا حاضر و خود را در محضر الله عزوجل احساس مي کند، و زندگي را معني دار ميبيند، و براي اين سوالات که از کجا آمدم؟ براي چه آمدم؟ و به کجا ميرم؟ پاسخ مناسبي پيدا کرده است. که توضيح آن خواهد آمد.
 
بلوغ اجتماعي:
اين بلوغ زماني براي افراد صورت ميگيرد که بتوانند با پايبندي به قوانين اجتمايي که در آن زندگي ميکنند، با ديگران ارتباط صحيحي را برقرار کرده و يک همزيستي مسالمت آميزي را دارا باشد، اين در حالي است که افراد نابالغ اجتمايي همواره در برخوردهاي اجتمايي هراسان بوده و يا با مشکل مواجه ميشوند.
تشخيص سن ازدواج و اين که در چه سني جوانان يک جامعه قدرت تشکيل خانواده را دارند و مي توانند مسئوليت يک زندگي را به دوش بگيرند، تا حدود زيادي بستگي به سن بلوغ اجتمايي افراد دارد. 
 
بلوغ اقتصادي:
اين بلوغ زماني شکل ميگيرد که فرد بتواند براي پول و سرمايه اي که در اختيار اوست، يک برنامه و مصرف عاقلانه اي داشته باشد، و بتواند در جامعه اي که زندگي ميکند با ديگران معاملات معقولي را انجام دهد. و براي درآمد خود مخارج معقولي را داشته باشد و از انجام کارها و مخارج سفيهانه دوري گزيند.
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ (سوره النساء (4): آيه 6)؛ پس اگر در آنان رشدى(فكرى) يافتيد، اموالشان را به ايشان برگردانيد.
 امام صادق عليه السلام فرمودند: مراد از «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» اين است كه بتواتند مال خود را حفظ كند.
 
بلوغ سياسي:
حد قانوني اين بلوغ در کشور ما براي مردان و زنان يکسان است و آن سن راي دهي يعني 18 سالگي است، اما اين نظر به اشخاص تغيير مي کند، يعني اين سن بر طبق قانون، سني است که فرد ميتواند در تصميمات سياسي جامعه خود دخيل باشد، اين در حالي است که رشد سياسي هم در افراد گوناگون، متفاوت است، يعني تشخيص بازيهاي سياسي و نخوردن فريبهاي گوناگون آن، همه بستگي به ميزان بلوغ سياسي فرد دارد.
 
بلوغ عقلي و فکري:
يعني فکر و عقل انسان به مرحله اي از رشد برسد که بتواند انسان را در گرفتن تصميمات درست براي زندگي ياري نمايد.
انسانهايي که ميتوانند در زندگي خود تصميمات صحيحي گرفته و آنچه که نيازشان است را درک کنند، افرادي هستند که به بلوغ عقلي و فکري رسيده اند، در مقابل افرادي را ميبينيم که نميتوانند در امور روزمره و معمولي زندگي خود، راه درستي را پيدا کنند، که اينگونه افراد يا تابع ديگران ميشوند، به اين معني که امور خود را به ديگران محول ميکنند ويا از افراد ديگر تقليد ميکنند.
بلوغ واقعى، تنها به رشد جسمى و نيروى جنسى نيست، بلكه به كمال فكر و عقل نيز وابسته است. «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى‏»(قصص 14)
عواملي که برتمام انواع مختلف بلوغ، خصوصا بلوغ معنوي تأثيرگذار بوده و در رسيدن افراد به رشد و بلوغ کمک ميکند را بيان خواهيم کرد.
ادامه دارد...
نوشته داريوش عشقي – گروه دين و انديشه تبيان