آثار مداد شمعی را از بین ببریم

آثار مداد شمعي را از بين ببريم

آيا شما هم در خانه خود يكي از اين آرتيست هاي كوچك را داريد كه دائماً در حال ايجاد آثار هنري در نقاط مختلف خانه هستند؟
 
 
 
در اين حالت بايد نحوه پاك كردن نقاشي هاي آنها را نيز بدانيد. نگران نباشيد در اين بخش شيوه پاك كردن مداد شمعي را به شما آموزش مي دهيم. اين تكنيك ها به ويژه براي مبلمان چوبي مورد استفاده قرار مي گيرند.
 
 
كمي سس مايونز در يك ظرف بريزيد. يك دستمال تميز و خشك را به آن آغشته كنيد. روي نقاطي كه با مداد شمعي رنگ آميزي شده است را با يك لايه مايونز بپوشانيد و با دستمال روي آن بماليد. يك دستمال ديگر برداريد. آنرا كمي نيمه مرطوب كنيد و سپس آن قسمت را به طور كامل پاك كنيد.
 
 
اگر سس مايونز در اختيار نداريد، مي توانيد از نشاسته استفاده كنيد. قدري نشاسته را با آب مخلوط كنيد. ميزان نشاسته بايد بيشتر از آب باشد و محلول غليظ باشد. هر چه ميزان غلظت محلول بيشتر باشد، قدرت پاك كنندگي آن هم افزايش پيدا مي كند. محلول را روي محل مورد نظر بزنيد، به كمك يك فرچه آنرا پاك كنيد و با دستمال تميز كنيد.
 
نشريه منزل
کروه خانواده ايراني سايت تبيان
تنظيم براي تبيان: کهتري