دو خوشحالي در يك عمل

دو خوشحالي در يك عمل

چه زيبا و با بركت است ضيافت الهي با ويژگيهاي خاص خود كه ميزبان خداوند و ميهمان بندگان و غذا ليله القدر و قرآن و شب زنده داري و نتيجه اش تقوي و تقرب الهي بوده باشد اما چه با سرعت گذشت گويا نيامده آواي رفتن سر داد ، خوش بحال كساني كه قدر قدرش را دانستند و در يك شب به انداره هشتاد و سه سال و چهار ماه جلو افتادند . سعادت يارآن كساني شد كه با بال دعا پرواز به ملكوت انجام دادند و با شويندگي ذنوب ذوب في الله شدند و از درهاي رحمت گشوده آسمانها عبور نمودند عليرغم خاكي بودن خودخدائي شدند و وعده صادقانه خداوند را منتظرند كه انا اجزي به .

 

آري چنين وصولي با شرح بيان و قلم رسا قابل توصيف نيست ، كدام قلم مي تواند حال مناجات اولياء خدا در ماه خدا با محبوب مطلق را ترسيم نمايد ؟ آيا ميسر است حالت عشوه اولياء الهي را در هنگام گفتن جمله الهي لا تودبني بعقوبتك تشريح نمود ؟ قطعا كرامت فيض الهي و فراگيري آن در پهنه وجود را جز به تعقل نمي توان درك نمود آنهم به مقدار شعاع كشش عقل رحماني نه به اندازه حقيقت حق وكنه وجود ربوبي .
 
اما آنچه قابل بيان است اين است كه بگوئيم :
 
رمزها در رمضان است خدا مي داند برتر از فهم و گمان است خدا مي داند.
 
بهر حال هيچ كس را ياراي نگهداري ايام نيست و سفره ماه رمضان با همه بركات و رحمت و مغفرتهايش جمع شدني و عبور كردني است .
 
حسرت از آن كسي است كه از اقيانوس بي كران مغفرت حق بهره مند نگشت و توان درك فيوضات را هم از دست داد اما درپايان ايام ماه مبارك سرور و شادماني ديگري رخ مي نمايد كه در جايگاه خود براي مسلمين عزت ديگري را در پي دارد و خداوند عالم آن را مايه شرافت و كرامت اهل اسلام قرار داده است ، عيد فطر را ميگويم كه پس از گذشت يك ماه شستشوي ذنوب و تمرين سازندگي و پيمودن راه پر افتخار تقوا ، خوشحالي و طراوت جديدي به جسم و جان مومنين مي دمد ، چقدر زيباست سخن رسول خدا (ص) كه فرمودند ان للصائم فرحتين اذا افطر فرح و اذا لقي الله تعالي فجزاه فرح . دو خوشحالي بر يك عمل عطا مي گردد صائم خوشحالي اول خود را هنگام عيد افطار بدست مي آورد و شادماني دوم خود را پس از دريافت جزاي خير در ملاقات پروردگارش ، با چنين رفتن و آمدني هر دو موضوع روزه و افطار سرمايه كسب تقوي مي گردد اينجاست كه بايد گفت :
عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت.
 
صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت .
 

حجت الاسلام صفر قربانپور
مدير كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان