خیار دریایی

خيار دريايي

اين جاندار بدني شبيه به چرم دارد و بيشتر در کف درياها زندگي مي کند.
 
اين جاندار بدني شبيه به چرم دارد و بيشتر در کف درياها زندگي مي کند. نام اين جانور را به دليل شباهتش با خيار انتخاب کردند.
خيار دريايي خزنده اي است که به آهستگي روي صخره ها و گلسنگ ها مي خزد و تکه هاي غذا را از محيط اطراف جمع مي کند. دست هاي اين جانور دريايي مايع چسبنده اي ترشح مي کند که کار گرفتن غذا را از روي زمين  براي او آسان مي کند. اين حيوان بيشتر در کف درياها زندگي مي کند.
خيار دريايي معمولاً از پلانکتون ها و ديگر ذرات ريز موجود در بستر تغذيه مي کند و براي اين کار از شاخک هاي حساس خود استفاده مي کند.
کاسوواري
کاسوواري مرغي درشت هيکل است  که از امو و شترمرغ کوچک تر مي باشد. اين مرغ در جنگل هاي باراني استراليا، گينه نو و جزاير پاپوا زندگي مي کند و خوراکش ميوه و جانوران کوچک است. اين مرغ رنگارنگ کمي شبيه شترمرغ است اين حيوان در هر پا سه چنگال دارد و اين امر سبب مي شود لگدي مرگبار داشته باشد.
اين پرنده کمي خجالتي است، اما وقتي عصباني شود بايد بسيار مراقب بود، چون با پنجه ها و منقار تيزش حمله مي کند و خيلي خطرناک است. اگر اين پرنده زيبا را در باغ وحش زنداني کنيد بايد با حصارهاي آهني دور و برش را بپوشانيد.
تهيه و تنظيم:نعيمه درويشي