اسب ها در مقابل گاز اشک آور

اسب ها در مقابل گاز اشک آور

اسب ها در مقابل گاز اشک آور مصون اند.


فقط ۰.۱ ٪ از ابهاي زمين قابل استفاده براي آشاميدن است.
آب شيرين
وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ کيلوگرم است.
اسکلت
زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز کند.
زرافه
اسب ها در مقابل گاز اشک آور مصون اند.
اسب
مساحت درياچه اروميه ۶ هزار کليومتر مربع و عميق ترين جاي آن ۱۴ متر ميباشد.
درياچه اروميه
نعناع سکسکه و تنگي نفس را شفا ميدهد.
نعناع
۲۰۰ ويروس شناخته شده که به دستگاه تنفس اثر و باعث سرماخوردگي مي‌شوند.
زکام
درياي مديترانه بين ۳ قاره اروپا، آسيا و آفريقا قرار دارد.
مديترانه
جرم زمين هشتاد و يک برابر ماه است.
نوزاد بيش از ۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضي از آنها به يکديگر جوش مي خورند.
نوزاد
عقرب ها تنها موجوداتي هستند که اشعه راديو اکتيو تاثيري بر آنها ندارند.
عقرب
عقرب ها دو دشمن دارند که يکي از آنها يک نوع سار و ديگري مگس است.
سار
اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد.
کورش
نور ميتواند در يک ثانيه ۷.۵ دور دور زمين بچرخد.
نور
اگر تمام رگهاي خوني را در يک خط بگذاريم تقريبا ۹۷,۰۰۰ کيلو متر مي شود.
رگهاي خوني
سرعت صوت در فولاد ۱۴ بار سريعتر از سرعت آن در هوا ست.
صوت
وقتي مگس بر روي يک ميله فولادي مي نشيند به اندازه ۲ ميليونيم ميليمتر خم ميشود.
مگس
فشار در مرکز خورشيد تقريبا ۷۰۰ ميليون تن بر ۴,۵ متر مربع است.
خورشيد
داغ ترين نقطه زمين در دالول اتيوپي است که دماي هوا در سايه ۹۴ درجه است.
داغ ترين نقطه زمين
۱ ليتر سرکه درزمستان سنگين تر از تابستان است.
سرکه