توزيع 1000 پوستر اوقات شرعي درايرانشهر

توزيع 1000 پوستر اوقات شرعي درايرانشهر

اداره تبليغات اسلامي شهرستان ايرانشهر بمناسبت ماه مبارک رمضان 1000 عدد پوستراوقات شرعي و35 بنر دعاهاي ماه مبارک رمضان درروستاها ومساجد وهيئات مذهبي ايرانشهر و بخش هاي تابعه توزيع کرد .به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان وبلوچستان،مسلم خدابخشي رابط روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي ايرانشهر با اعلام اين خبر گفت : به مناسبت ماه مبارک رمضان بيش 1000پوستر اوقات شرعي به افق ايرانشهر و35 عدد بنر دعاي ماه مبارک رمضان (يا علي يا عظيم ) دربين مساجد ، هيئات مذهبي و روحانيون اعزامي توزيع شد.