نيمه شعبان المعظم

 نيمه شعبان المعظم – ولادت حضرت مهدي (عج)

برنامه هاي ستاد شعبانيه – 1426 هـ.ق استان سيستـان و بلـوچستـان

  همايش منتظران ظهور حضرت مهدي (عج)

 

  شهرستان

 

عنوان برنامه

زاهدان

زابل

ايرانشهر

خير مقدم

حجه الاسلام ولي نژاد

حجه الاسلام دهقان

حجه الاسلام بزماني

سخنران

حجه الاسلام سليماني

حجه الاسلام كاشاني

حجه الاسلام كاشاني

شاعر

آقاي گلدسته

آقاي گلدسته

آقاي گلدسته

مداح

آقايان قدوسي و محمد نژاد

آقايان قدوسي و محمد نژاد

آقايان قدوسي و محمد نژاد

تاريخ

28/6/84

26/6/84

29/6/84

ساعت

15

9صبح

16

مكان

سالن آمفي تئاتر دانشكده ادبيات

سالن آمفي تئاتر دانشگاه زابل

سالن آمفي تئاتر اداره ارشاد اسلامي

اهداء جوايز

به برندگان

به برندگان

به برندگان

پخش فيلم

درمورداستجابت دعا

در مورد استجابت دعا

در مورد استجابت دعا

تعداد شركت كنندگان

550 نفر

500نفر

500نفر

 

 

لازم به ذكر است به هريك از شركت كنندگان هديه اي به رسم يادبود تقديم گرديد