روحانیون هندی تغییر دین اجباری مسلمانان در این کشور را محکوم کردند

روحانيون هندي تغيير دين اجباري مسلمانان در اين کشور را محکوم کردند

 روحانيون مسلمان هندي تغيير دين اجباري حدود ۳۰۰ مسلمان در شهر آگراي اين کشور به آئين هندو را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه خبري هندوستان تايمز، گروهي از روحانيون عالي رتبه هندي تصميم گرفته اند هيئتي را براي تحقيق در خصوص مجبور کردن بيش از ۵۰ خانواده مسلمان فقير بنگلادشي براي تغيير دين خود به هندو، به شهر آگرا در ايالت اوتار پرادش اين کشور اعزام کنند.

مولانا خليل الرحمن نوريه، دبير کل مجمع امامان جماعت هند در اين باره گفت: «اين يک موضوع مهم است و ما در عين حالي که نمي خواهيم بحران را تشديد کنيم، قصد داريم اين تغيير مذهب اجباري را محکوم نماييم. دولت در آينده بايد اقدامات مناسبي را براي جلوگيري از اقدامات اينچنيني از سوي گروه هاي هندوي افراطي انجام دهد.»

در همين حال، مولانا برهان الدين قسمي، مدير موسسه تحقيقاتي مرکز المعارف هند نيز گفت، با ارسال نامه اي به سر وزير ايالت اوتار پرادش «از او خواسته ام تا اقدامي قاطع عليه نيروهايي که در حال مختل کردن صلح و هم زيستي هستند انجام دهد. مذهب يک امر اختياري است و قانون اساسي هند اين حق را به شهروندان داده است تا به صورت صلح آميز آداب و رسوم مذهبي خود را به جا بياورند. اجبار کردن يک نفر براي تغيير دين يا تطميع کردن به منظور تغيير مذهب يک جرم است و بايد قاطعانه با ان مقابله شود.»