تشریح ۹ برنامه بیمارستانی در سال ۹۴/ ۱۰۰۰سوئیت خصوصی زایمان طبیعی

گفتگوي مهر با معاون وزير بهداشت؛

تشريح ۹ برنامه بيمارستاني در سال ۹۴/ ۱۰۰۰سوئيت خصوصي زايمان طبيعي

معاون درمان وزارت بهداشت، با اعلام اينکه ۹ برنامه بيمارستاني در سال ۹۴ پيش بيني شده است، از توسعه اورژانس هاي بيمارستاني و ايجاد سوئيت هاي مستقل زايمان طبيعي خبر داد.

 

دکتر محمد آقاجاني در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشريح مهمترين برنامه هاي معاونت درمان وزارت بهداشت در سال ۹۴ پرداخت و گفت: معاونت درمان در دو حوزه برنامه دارد که يکي در حوزه ارتقاي خدمات بيمارستاني است. بطوريکه ۹ برنامه را براي سال جاري در اين حوزه در دستور کار داريم.

استقرار مدل هيئت امنايي در بيمارستان هاي دانشگاهي

وي به تشريح اين ۹ برنامه پرداخت و افزود: اولين آن، استقرار مدل هيئت امنايي در بيمارستان هاي دانشگاهي است که اجرايي خواهد شد.

آقاجاني، استفاده از اختيارات هيئت امنا براي اداره بهتر بيمارستان ها از جمله تامين منابع انساني لازم را مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه دوم، بحث توسعه اورژانس هاي بيمارستاني است.

ويترين بيمارستان ها تغيير مي کند

معاون وزير بهداشت از اورژانس به عنوان ويترين بيمارستان ها نام برد و افزود: اولين محلي که مردم در بيمارستان با آن بخش تماس پيدا مي کنند و خيلي هم براي آنها اهميت دارد، اورژانس بيمارستان است.

وي ادامه داد: معاونت درمان وزارت بهداشت در ۱۰۰ بيمارستان اصلي و مراکز تروما کشور، اورژانس ها را توسعه خواهيم داد.

توسعه بخش هاي آي سي يو

معاون درمان وزارت بهداشت، برنامه سوم اين معاونت در سال ۹۴ را توسعه بخش هاي آي سي يو اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۵۷۰۰ تخت آي سي يو در بيمارستان هاي کشور داريم و به همين تعداد هم کمبود داريم.

آقاجاني تاکيد کرد: ببينيد چقدر کمبود در اين بخش جدي است.

وي افزود: ما براي سال ۹۴، ۲۲۰۰ تخت آي سي يو در دستور کار داريم که شامل آي سي يو، پي آي سي يو، ان آي سي يو خواهد بود. يعني آي سي يو بزرگسالان، کودکان و نوزادان.

بهسازي بلوک هاي زايماني

معاون وزير بهداشت به برنامه چهارم حوزه درمان در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: برنامه چهارم شامل توسعه و بهسازي بلوک هاي زايماني است.

آقاجاني در تشريح بلوک هاي زايماني، اظهارداشت: ۳۶۶ بلوک زايماني در دستور کار بهسازي و توسعه است. و در قالب اين بلوک هاي زايماني، در برنامه اي جديد و مدرن، ۱۰۰۰ واحد مستقل زايماني در اين بلوک ها براي حفظ حريم خصوصي مادران، ايجاد خواهيم کرد.

وي در ارتباط با واحدهاي مستقل زايماني، توضيح داد: کل مراحل زايمان در يک سوئيت سپري مي شود. چون معمولا در حين مراحل زايمان، مادر فضاهاي مختلفي را در مراحل مختلف زايمان تجربه مي کند. قبل از زايمان، حين زايمان و بعد از زايمان. ولي در اين مدل، همه خدمات به مادر از ابتدا تا انتها، در يک سوئيت مستقل همراه با سرويس بهداشتي مستقل و حفظ حريم خصوصي و حتي امکان حضور همسر در کنارش فراهم مي شود که اين يکي از اصول مترقي براي زايمان طبيعي است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت در برنامه ترويج زايمان طبيعي، ۵ اقدام بزرگ انجام داده است. که شامل رايگان شدن زايمان طبيعي، ترويج زايمان بي درد، آموزش مادران، پرداخت تشويقي به متخصصين زنان و ماماها براي انجام زايمان طبيعي و پنجمين اقدام، توسعه و بهسازي بلوک هاي زايمان، از جمله ايجاد واحدهاي مستقل زايماني براي حفظ حريم خصوصي مادران.

آقاجاني با اعلام اينکه بلوک هاي زايمان هم در زايشگاه ها هستند و هم بيمارستان هاي عمومي، تاکيد کرد: اجراي اين طرح همه بيمارستان هايي که زايمان طبيعي را انجام مي دهند، شامل مي شود.

ارتقاي کلينيک هاي ويژه

وي در ادامه به اقدام پنجم معاونت درمان وزارت بهداشت در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: اقدام پنجم شامل کلينيک هاي ويژه است. يکي از برنامه هاي طرح تحول سلامت در حوزه درمان، برنامه ارتقاي کيفيت ويزيت بود و مردم خيلي از اين طرح استقبال کردند. زيرا، در کلينيک هاي ويژه با حداقل پرداختي از خدمات پزشکي استفاده مي کنند، بطوريکه ويزيت متخصص در اين کلينيک ها ۳ هزار تومان است.

معاون درمان وزارت بهداشت در همين زمينه گفت: در برنامه پنجم از برنامه هاي ۹ گانه حوزه درمان در سال ۹۴، ساخت ۲۲۰ پلي کلينيک تخصصي را در شهرهاي مختلف در دستور کار داريم.

افزايش تخت هاي دياليز

آقاجاني به برنامه ششم اشاره کرد و افزود: توسعه بخش هاي دياليز به عنوان برنامه ششم تلقي مي شود. ما با مشارکت بخش غيردولتي و استفاده از توان اين بخش، براي گسترش بخش هاي دياليز در کشور اقدام مي کنيم. در حال حاضر ۱۲۰۰ تخت دياليز کم داريم که ايجاد خواهيم کرد و ۸۰۰ تخت و دستگاه دياليز هم نياز به نوسازي دارند که اميدواريم در سال ۹۴ نسبت به نوسازي آنها اقدام کنيم.

ارتقاي خدمات آزمايشگاهي

وي، توسعه و بهسازي و بهبود ارتقاي خدمات آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بيمارستان ها را به عنوان برنامه هفتم معرفي کرد و گفت: يکي از مشکلات ما در بيمارستان ها، نوع خدمات آزمايشگاهي و کيفيت اين قبيل آزمايشگاه هاست. بر همين اساس به طور ويژه، خدمات آزمايشگاهي را با مشارکت بخش غيردولتي در بيمارستان هاي کشور توسعه خواهيم داد.

نوسازي تجهيزات پزشکي بيمارستان هاي وزارت بهداشت

معاون وزير بهداشت به تجهيزات پزشکي در بيمارستان هاي وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: نوسازي تجهيزات پزشکي به عنوان اقدام بعدي و برنامه هشتم در حوزه درمان تلقي مي شود. طرح بزرگي است و در حال حاضر بيمارستان هاي ما خيلي از تجهيزات پزشکي را ندارند و بخش زيادي از آنها هم فرسوده شده اند و از تکنولوژي هاي نوين برخوردار نيستند. بر همين اساس، نوسازي ناوگان تجهيزات پزشکي کشور در دستور کار معاونت درمان وزارت بهداشت در سال ۹۴ قرار دارد.

سيستم اتوماسيون اطلاعات بيمارستاني

آقاجاني در نهايت به برنامه نهم اشاره کرد و افزود: اقدام بعدي راجع به سيستم اتوماسيون اطلاعات بيمارستاني است. در سال ۹۳ و قبل از اجراي طرح تحول نظام سلامت، تعداد بيمارستان هايي که سيستم اتوماسيون اطلاعات بيمارستاني کاملي دارند، و امکان تبادل اطلاعات با مرکز اطلاعات در وزارت بهداشت را دارند، فقط ۴۰ بيمارستان بود. الان به ۵۴۰ بيمارستان رسيده است. يعني تقريبا همه بيمارستان هاي وزارت بهداشت از اين سيستم بهره مندند و همگي هم استاندارد تبادل اطلاعات را اخذ کرده اند. اما در سال ۹۴ عمق اين سيستم گسترش پيدا مي کند. ما يک گسترش سطحي را در سال ۹۳ تجربه کرديم و در سال ۹۴ به اين سيستم عمق خواهيم داد. يعني تعداد خدماتي که در اين سيستم ثبت خواهد شد را، خيلي گسترش خواهيم داد.

وي ادامه داد: به دنبال ايجاد پرونده الکترونيک سلامت براي بيماران بستري در بيمارستان هاي وزارت بهداشت هستيم.

آقاجاني تاکيد کرد: اين برنامه ها و اقدامات در حوزه ارتقاي خدمات بيمارستاني است که با ترکيب برنامه هاي طرح تحول نظام سلامت، وضعيت بيمارستان هاي وزارت بهداشت در پايان سال ۹۴ خيلي متفاوت خواهد بود.