واحد كتاب

تاسيس 1/9/1384

شرح وظايف :

1 - شناسايي و تجهيز كتابخانه هاي مساجد ، مدارس و هيئات مذهبي و ساير مراكز علمي ؛ فرهنگي و ديني كه داراي كتابخانه مي باشند0

تاكنون 150 مركز متقاضي كتاب شناسايي و تجهيز شده اند كه تعداد  30000  جلد كتب مختلف  مذهبي ،‌ علمي ، اجتماعي ، روانشناسي ،‌ داستان ، ادبيات و غيره در اختيار آنان قرار گرفته است0

مراحل دريافت كتاب:

1-  مراجعه متقاضي كتاب به سازمان و ارائه در خواست كتبي

2-  موافقت رياست و بررسي و كارشناسي در خواست

3-  تكميل فرم مربوطه از جانب متقاضي

4-  جمع آوري و ليست كردن كتب در خواستي

5-  تحويل كتب

2 - تحويل كتب اماني به متقاضيان كتاب كه عضو كتابخانه مي باشند :

مدارك مورد نياز جهت عضويت در كتابخانه :

3 - ساماندهي و تجهيز كتابخانه هاي تخصصي حوزه دين در شهرستانهاي زاهدان ، زابل ‌، ايرانشهر ،‌ سراوان ، خاش ، چابهار ، نيكشهر و ميرجاوه

همچنين تجهيز كتابخانه هاي روستايي در روستاهايي كه داراي روحاني مستقر مي باشند .

شهرستان زابل 10 روستا

شهرستان ايرانشهر 7 روستا

شهرستان سراوان 2 روستا

 ليست كتب موجود در كتابخانه تخصصي حوزه دين دفتر مركزي (زاهدان) اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان