جاذبه هاي گردشگري سيستان و بلوچستان

fiogf49gjkf0d

جاذبه هاي گردشگري سيستان و بلوچستان

قرار است به سفر برويم. هزينه اي هم ندارد، يا اين که حداقل هزينه اش کمتر از يک سفر واقعي است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي عصر هامون ،در استان سيستان و بلوچستان، جاذبه گردشگري و تاريخي به قدري زياد است که توان ما را ياراي اين نيست که تمام اين مناطق را در يک نوشته بياوريم، اما با توجه به نزديکي به تعطيلات سال نو ۱۳۹3، اگر هنوز گزينه مناسب براي سفر تعطيلات عيد نوروز خود را انتخاب نکرده ايد تصاوير تعدادي از مناطق و جاذبه هاي گردشگري سيستان و بلوچستان جمع آوري و جهت تسهيل انتخاب مسافران نوروزي معرفي مي گردد.


آرامگاه خواجه سيستان


آسياب بادي سيستان


آرامگاه خواجه سيستان


آسباد زابل


آسياب بادي قلعه مچي زابل


بلوچستان


تمين ميرجاوه


تمين ميرجاوه


جالق سراوان


جنگل هاي حرا چابهار


چاه نيمه زابل


چاه نيمه سيستان


چشم مصنوعي شهر سوخته


حصير بافي بلوچستان


درخت سرو سنگان


درياچه سرديا تفتان خاش


درياچه سرديا تفتان


درياي کنارک


درياي چابهار


دهانه غلامان زابل


رقص محلي سيستان


رودخانه سرباز


روستاي آبادان ايرانشهر


قلعه نو زابل


روستاي ناهوک سراوان


زاهدان کهنه


زيارت مرتضي علي خاش


ساختمان تلگرافخانه چابهار


ساختمان گمرک مير جاوه


ساز و دوهول سيستان


سد پيشين


سد زهک


سراوان


سرباز


سفال گلپورگان


سنگ نگاره دره نگاران سراوان


سنگ نگاره ناهوک سراوان


سواحل درياي بزرگ چابهار


سيستان


شاليکاري نيکشهر


شهر سوخته سيستان


صنايع دستي بلوچستان


عشاير سيستان


غار لاديز مير جاوه


قبرستان اسپيدژ بزمان


قبرستان شهر سوخته


قلعه ايرندگان خاش


قلعه بمپور ايرانشهر


قلعه پرتغالي ها تيس چابهار


قلعه حيدر آباد خاش


قلعه رستم سيستان


قلعه سب سراوان


قلعه سرباز


قلعه سه کوهه زابل


قلعه کنت سراوان


قلعه مچي سيستان


قلعه ناصري ايرانشهر


قلعه نو زابل


قله آتشفشان تفتان


قله تفتان تمين


قله تفتان


کوه خواجه سيستان


کوه خواجه سيستان


کوههاي مينياتوري چابهار


کوههاي مينياتوري چابهار


کهن دژ کوه خواجه


گاندو رودخانه سرباز


گل فشان پير گل خاش


گل فشان تنگ چابهار کنارک


لاديز مير جاوه


لنچ سازي کنارک
مسجد تيس چابهار


مردم بلوچستان


مسجد جامع خاش


مسجد جامع دزک سراوان


مسجد روستاي تيس چابهار


يعقوب ليث سيستان


هفتاد ملا خاش


نيکشهر


نمونه هاي قبور شهر سوخته


نماکاري بلوچستان


ناهوک سراوان


موزه سفال گلپورگان


معماري صخره اي تمين


منطقه آزاد چابهار


مقابر جالق سراوان


مقابر جالق سراوان


باغات موز بلوچستان


بلوچستان


ميوه هاي بلوچستان