جزئياتي از برگزاري طرح فراگير تابستاني « قرآن ، كتاب زندگي »

جزئياتي از برگزاري طرح فراگير تابستاني « قرآن ، كتاب زندگي »

گروه فعاليت‌هاي قرآني: مدير راديو قرآن جزئيات و نحوه برگزاري طرح فراگير تابستاني «قرآن، کتاب زندگي» را تشريح کرد.

محمدحسين محمدزاده، مدير راديو قرآن در گفت‌وگو با خبرگزاري بين المللي قرآن (ايكنا) درباره اجراي طرح فراگير تابستاني «قرآن، کتاب زندگي» گفت: اين طرح از ابتداي ماه مبارک رمضان آغاز و تا اواخر فصل تابستان ادامه خواهد داشت.

وي درباره نحوه اجراي اين طرح در سال 95، گفت: طرح قرآن، کتاب زندگي در سال جاري در دو بخش اجرا مي‌شود که بخش اول از ابتدا تا انتهاي ماه مبارک رمضان خواهد بود و در اين مرحله هر روز يک جزء از قرآن کريم به عنوان محور قرار مي‌گيرد و تا روز سي ام ماه رمضان 30 جزء قرآن به پايان مي‌رسد.

محمدزاده ادامه داد: به عنوان مثال روز اول به بررسي آموزه‌هاي قرآني جزء اول متناسب با سبک زندگي قرآني با محوريت مقطع سني نوجوان مي‌پردازيم و روز دوم نيز به بررسي آموزه‌هاي قرآني جزء دوم متناسب با سبک زندگي قرآني با محوريت مقطع سني نوجوان پرداخته مي‌شود و اين روند تا پايان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت تا به جزء 30 برسيم.

وي در ادامه گفت: پس از پايان ماه مبارک رمضان، نيز سوره انتخابي ما براي ادامه اين طرح، سوره «حديد» است که اين بخش از طرح به آموزه‌هايي که مرتبط با سبک زندگي قرآني مقطع نوجوانان است، پرداخته مي‌شود.

مدير راديو قرآن ادامه داد: همچنين در بخش دوم طرح «قرآن، کتاب زندگي» به شعار سال اقتصاد مقاومتي و مسائل اقتصادي پرداخته مي‌شود که اين بخش از طرح تا اواخر فصل تابستان ادامه خواهد داشت.