تابستان و رونق کرایه کارت‌های سوخت/ قطع سهمیه‌ها تا ۴۸ ساعت آینده

ابطال ‌کارت‌هاي ‌کرايه‌اي گازوئيل آغاز شد؛

تابستان و رونق کرايه کارت‌هاي سوخت/ قطع سهميه‌ها تا ۴۸ ساعت آينده

افزايش تقاضاي تابستاني درحالي به بازار کرايه کارت‌هاي گازوئيل رونق داده که با فرا رسيدن عيد سعيد فطر (۴۸ ساعت آينده)، دور جديد ابطال سهميه گازوئيل خودروهاي فاقد بيمه کليد مي‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس توافق بيمه مرکزي، ستاد سوخت و شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از عيد فطر (چهارشنبه ۱۶ تير ۹۵) کارت گازوئيل خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث ابطال و سهميه سوخت اين دسته از خودروها سوزانده خواهد شد.

از سال گذشته طرح ابطال سهميه گازوئيل خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث کليد خورد و در نهايت از ابتداي خرداد ماه سال‌جاري، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي مالکان خودروهاي سنگين و گازوئيل سوز فاقد بيمه شخص ثالث پيام هشدار پاياني درباره قطع سهميه سوخت در زمان سوخت گيري در جايگاه‌ها صادر کرد.

آمارهاي ارائه شده از سوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي‌دهد بيش از ۵۰ هزار دستگاه خودروي ديزلي در کشور فاقد بيمه شخص ثالث هستند که کارت سوخت اين خودروها کماکان مورد استفاده قرار مي‌گيرد که با ابطال کارت و حذف سهميه گازوئيل اين دسته از خودروها به طور متوسط روزانه حدود سه ميليون ليتر در مصرف گازوئيل کشور صرفه جويي حاصل مي‌شود.

در همين حال، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از غير فعال شدن کارت سوخت ناوگان حمل ‌و نقل عمومي فاقد بيمه از عيد فطر (۱۶ تير ماه ۱۳۹۵) خبر داده و اعلام کرده است: به حدود ۵۴ هزار خودرو فاقد بيمه شخص ثالث در اين زمينه اخطار يک‌ ماهه صادر شده است.

با صدور آخرين پيام هشدار به خودروهاي فاقد بيمه ديزلي و  با هماهنگي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، سامانه هوشمند سوخت و ستاد مديريت حمل و نقل  و سوخت کشور بستر و زيرساخت‌هاي قطع سهميه گازوئيل اين دسته از خودروها از عيد فطر امسال فراهم شده است.

سيدناصر سجادي مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اخيرا در گفتگو با مهر با بيان اينکه براساس مذاکراتي که با شرکت‌هاي بيمه و بيمه مرکزي انجام شده است، تخصيص سهميه گازوئيل به خودروهاي گازوئيل سوز فاقد بيمه شخص ثالث در سال‌جاري قطع خواهد شد، گفته است: در صورتي که در زمان تعيين شده مالکان خودروها اقدام به تمديد بيمه شخص ثالث خودروي گازوئيل سوز خود نکنند، سهميه سوخت اين خودروها قطع خواهد شد.

ابطال کارت‌هاي گازوئيل اجاره‌اي کليد خورد

همزمان با آغاز شمارش معکوس حذف کارت و ابطال سهميه گازوئيل خودروهاي فاقد بيمه، از چند روز گذشته مسدودسازي و ابطال کارت هاي هوشمند گازوئيل مهاجر و کرايه‌اي در برخي از شهرهاي مرزي کشور کليد خورده است.

ماجرا از اين قرار است که برخي از کارت‌هاي گازوئيل داراي سهميه بالا به جايگاه‌هاي سوخت برخي از شهرهاي مرزي کشور منتقل و سهميه گازوئيل اين خودروها پس از برداشت به برخي از کشورهاي همسايه همچونئپاکستان و افغانستان قاچاق مي‌شود.

در همين حال، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، هم در تعريف کارت هاي اجاره‌اي گازوئيل اعلام کرده است: کارت‌هاي گازوئيل مهاجر يا به تعبيري اجاره‌اي کارت‌هايي هستند که مالکين آنها نسبت به اجاره کارت به افراد سودجو اقدام مي‌کنند و سپس اين کارتها به مناطق مرزي کشور منتقل و سهميه آنها در مسير قاچاق فرآورده‌هاي نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

به عبارت ديگر، با ورود به فصل تابستان و افزايش تقاضاي فصلي مصرف اين فرآورده نفتي در بخش حمل و نقل کشورهاي هسمايه به ويژه پاکستان و افغانستان، روند مهاجرت کارت‌هاي کرايه‌اي گازوئيل هم شدت گرفته است.

عبدالله گيتي منش در تشريح جزئيات اجراي طرح مسدودسازي کارت هاي گازوئيل مهاجر، گفت: با مسدودي يک‌صد کارت گازوئيل در جايگاه هاي منطقه چابهار، از قاچاق بيش از ۱۵۰ هزار ليتر فرآورده گازوئيل جلوگيري به عمل آمد.

اين مقام مسئول در شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اعلام اينکه به منظور جلوگيري از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با کارت هاي مهاجر گازوئيل، با بررسي تراکنش‌هاي ارسالي از ستاد تهران در طول روزهاي اخير، ۱۰۰ کارت سوخت که عمدتا متعلق به ميني بوس‌ها بودند، شناسايي و از قاچاق بيش از ۱۵۰ هزار ليتر گازوئيل جلوگيري شد.

مدير منطقه پخش فرآورده‌هاي نفتي چابهار با بيان اينکه بر اين اساس تمامي تراکنش‌هاي مربوط به سوخت‌گيري گازوئيل از مديريت سامانه هوشمند سوخت به صورت ماهيانه دريافت مي شود و با اتخاذ مکانيسم‌هايي خاص و با تکيه بر تجربيات کارشناسان منطقه تراکنش‌هاي مشکوک شناسايي و نسبت به مسدودي کارت‌هاي مورد نظر اقدام شده است.

وي با يادآوري در طول سه ماهه نخست سال جاري تعداد ۱۴۶ عدد کارت گازوئيل در اين منطقه مرزي شناسايي و مسدود شده است، خاطرنشان کرد: سياست ابطال و مسدودسازي کارت هاي مهاجر گازوئيل در راستاي سياست هيا مقابله با قاچاق و اقتصادي مقاومتي ادامه دارد.