۲۴ اپراتور مجازی وارد بازار موبایل می‌شوند

با مجوز سازمان تنظيم مقررات؛

۲۴ اپراتور مجازي وارد بازار موبايل مي‌شوند

۲۴ شرکت با هدف ورود به بازار اپراتوري موبايل در کشور، موافقتنامه اصولي دريافت پروانه اپراتور مجازي موبايل (MVNO ) را دريافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، با پايان يافتن مهلت ارائه مدارک متقاضيان دريافت پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موافقتنامه ۲۴ متقاضي را براي دريافت پروانه اپراتور مجازي موبايل (MVNO) صادر کرد.

رگولاتوري از ۲۵ بهمن ماه سال ۹۴ و پس از برگزاري فراخوان صدور پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO)، شرايط ۵۱ متقاضي را که مدارک و مستندات لازم را ارائه کرده بودند براساس ضوابط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.

با توجه به شرايط مدنظر در مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و کسب حداقل امتيازهاي لازم را براي دريافت موافقتنامه اصولي، رگولاتوري تا ۳۱ مردادماه امسال به اين شرکتها، مهلت داد تا مدارک و مستندات مورد نياز را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تحويل دهند.

هم اکنون و با گذشت مدت زمان درنظر گرفته شده، رگولاتوري موافقت نامه اصولي براي ۲۴ شرکت را صادر کرد که اين شرکتها بايد در گام بعدي، با يکي از ۳ اپراتور تلفن همراه کشور، قرارداد همکاري براي استفاده از ظرفيتهاي موجود اين اپراتورها، منعقد کنند تا در نهايت رگولاتوري پروانه فعاليت اين اپراتورهاي جديد را صادر کند.

پيش از اين نيز مهلت ۶ ماهه براي دريافت کنندگان موافقتنامه اصولي درنظر گرفته شده بود تا ظرف اين مدت، اين شرکتها حداقل با يک اپراتور به عنوان اپراتور ميزبان قرارداد ببندند. اما هم اکنون و با هدف ايجاد شرايط يکسان براي تمامي شرکتها، اين مهلت برداشته شده است. اما با اين وجود، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برآورد کرده است که تا پايان امسال، تکليف صدور پروانه هاي فعاليت اين اپراتورها مشخص خواهد شد و از ابتداي سال آينده، اپراتورهاي مجازي براي عرضه سيم کارت به بازار، فعاليت خود را آغاز مي کنند.

در حال حاضر از ميان ۲۴ شرکت متقاضي دريافت پروانه اپراتور مجازي موبايل، يک شرکت موفق به عقد قرارداد با يکي از اپراتورهاي فعلي تلفن همراه کشور شده است که البته رگولاتوري با اين قرارداد به دلايل برخي ايرادات در تطابق با مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موافقت نکرده است و اين قرارداد براي اصلاح مجدد، عودت داده شده است. برخورد کردند فقط در اين دوره ۶ ماهه مي توانند موضوعات را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منعکس کنند.

برآورد مي شود که دارندگان موافقت اصولي پروانه MVNO، پس از طي مراحل نهايي صدور پروانه، حداقل ظرف مدت ۳ ماه از دريافت پروانه، سيم کارت مربوط به خود را به متقاضيان واگذار کند.

اپراتورهاي مجازي موبايل، مانند اپراتورهاي فعال فعلي در کشور، مي توانند خدمات مربوط به تلفن همراه را به متقاضيان بدهند. اما ملزم به شبکه سازي نيستند و بايد از شبکه ۳ اپراتور فعلي استفاده کنند. براين اساس کد ۰۹۹۹ به اپراتورهاي موبايل مجازي اختصاص داده شده و اين اپراتورها مي‌توانند سيم‌کارت‌هاي خود را با اين شماره عرضه کنند.