مذهب وقومیت دوترفند دشمن برای به چالش کشیدن اتحاد مسلمانان است

معاون امورايران درمجمع جهاني تقريب مذاهب اسلام:

مذهب وقوميت دوترفند دشمن براي به چالش کشيدن اتحاد مسلمانان است

حجت‌الاسلام علم‌الهدي گفت: مذهب وقوميت دوترفند دشمن براي به چالش کشيدن اتحاد مسلمانان است که ازخودگذشتگي وصعه صدردربرابر برخي تفاوت ها خواست طرح ريزي شده دشمن رانقش برآب خواهد کرد.

 

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان وبلوچستان، حجت‌الاسلام سيد حامد علم‌الهدي معاون امورايران درمجمع جهاني تقريب مذاهب اسلام درسخنراني مابين دونمازظهروعصرايرانشهربه اهميت صعه صدردربين مسلمين براي دست يافتن به اتحاد جوامع اسلامي اشاره کردوبيان داشت: اگرامروه شاهد برخي توفيقات دشمنان دردست يابي به اهداف پليدشان درمنطقه هستيم همه به تفرقه بين مسلمين برمي‌گردد.

حجت‌الاسلام سيد حامد علم‌الهدي تصريح کرد: مذهب وقوميت دو ترفند دشمن براي به چالش کشيدن اتحاد مسلمانان است که ازخودگذشتگي وصعه صدردربرابر برخي تفاوت ها خواست طرح ريزي شده دشمن را نقش برآب خواهد کرد.

وي افزود: طبق احکام اسلام کسي حتي اگر به ظاهر ادعاي مسلماني کند، مسلمان است وهيچ کس جايز به جان، مال، ناموس و حريم اين اشخاص نيست ازاين رو متعجب ازبرخي فتواها براي به خاک و خون کشيدن مسلمانان درمنطقه هستيم.

معاون امورايران درمجمع جهاني تقريب مذاهب اسلام تصريح کرد: تقريب مذاهب مربوط به همه ارگان ها و اشخاص است و همه بايد براي ايجاد وحدت در کشور احساس مسئوليت کنيم چرا که اتحاد حاصل ازاين تلاش به نفع نظام جمهوري اسلامي است وشک نکنيد اگرازحنجره اي صداي تفرقه شنيديد آن صدا صداي دشمن است.

در ادامه حجت‌الاسلام سيد شجاع الدين ابطحي اظهارکرد: اختلاس وفيش هاي نجومي يکي ازتخلفات محرزدردولت فعلي است که متأسفانه تا به الآن اقدام جدي براي مبارزه با اين نوع فساد صورت نگرفته است.

وي افزود: پرونده هاي اختلاس گراني مثل بابک زنجاني وساير مفسدين مالي از نظر مردم تا نرسيدن به نتيجه قطعي و مجازات مجرمين کاملا باز است و گذر زمان هيچ تأثيري در پاک شدن اين تخلفات از اذهان ملت ايران نخواهد داشت.

خطيب جمعه ايرانشهر به مسئله وحدت با اشاره به نياز امروزجهان اسلام گفت: فتواهاي برخي مفتيان عربستان به جاي وحدت دقيقا تفرقه را نشانه گرفته که خوشبختانه علماي اهل سنت در کشور به خوبي اين موضوع را دريافته اند.

حجت‌الاسلام ابطحي در واکنش به برخي مسائل ملي کشورافزود: متأسفانه دولت درمواجهه با غرب درمسائلي مثل هسته اي و برجام بيش از امتيازگيري؛ امتياز از دست داد.