آینده مبهم فرزندان سیستان

آينده مبهم فرزندان سيستان

روستاي گله بچه در دهستان قرقري شهرستان زابل استان سيستان و بلوچستان قرار دارد. در سالهاي اخير وضعيت مردم اين روستا به دليل خشکسالي و به طبع آن بيکاري اهالي روستا به حدي بحراني شده که اکثر آن ها خانه و کاشانه خود را رها و به مناطق ديگر مهاجرت کرده اند، منطقه روز به روز در حال خالي شدن از سکنه است و اهالي روستا مجبور به ترک ديار شده اند و عده ديگري هم که به علت ناتواني مالي قادر به مهاجرت نبودند با شرايط سختي در روستا روزگار مي گذرانند. اغلب فرزندان کوچک و بزرگ اين روستا به دليل مشکلات عديده امکان تحصيل ندارند و با وجود علاقه به درس خواندن، يا سواد ندارند و يا پس از گذراندن چند کلاس مجبور به ترک تحصيل شده اند. با وجود همه اين مسائل، آينده مبهم و نه چندان خوشي در انتظار کودکان و جوانان اين روستاست که علاوه بر نيازهاي ساده زندگي از نعمت تحصيل هم محروم هستند.