زری فرشته شده

زري فرشته شده

زري فرشته شده

زري فرشته شده

مامان براي زري

خريده يک روسري

گل هاي رنگي روشه

زري اون و مي پوشه

مامان مي گه دخترم

خيلي تو رو دوست دارم

با اين گل و روسري

از همه دل مي بري

تو آسمون نوشته

زري شده فرشته

فرشته ها قشنگند

با زشتي ها مي جنگند

اي پيامبر به همسران و دخترانت و زنان با ايمان بگو رو سري بر سر ببندند. (احزاب 59