آغاز اعتبار آرم طرح‌ ترافیک 96 از امروز

آغاز اعتبار آرم طرح‌ ترافيک 96 از امروز

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان اين مطلب که آرم‌هاي طرح ترافيک 96 از امروز قابل استفاده هستند، گفت: اعتبار آرم‌هاي طرح ترافيک 95 تا آخر فروردين ماه است.

title

سردار محمدرضا مهماندار رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در خصوص آخرين مهلت استفاده از طرح‌هاي ترافيک سال 95، اظهار داشت: آرم‌هاي طرح ترافيک سال 95 تا آخر فروردين ماه معتبر هستند.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان اين مطلب که آرم‌هاي طرح ترافيک سال 96 از امروز قابل استفاده هستند، اعلام کرد: ساعت طرح ترافيک طبق روال گذشته از ساعت 6:30 صبح تا 17 و طرح زوج و فرد از 6:30 صبح تا 19 است.