بیماری کلیوی علت اصلی مرگ های قلبی در جهان

در گزارش جديد محققان آمده است؛

بيماري کليوي علت اصلي مرگ هاي قلبي در جهان

طبق يافته هاي يک مطالعه جديد، بيماري کليه علت اصلي مرگ هاي قلبي در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان براساس داده هاي ۱۸۸ کشور در شش مقطع زماني متفاوت بين سال هاي ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳ دريافتند در سال ۲۰۱۳، کاهش عملکرد کليه با ۴ درصد مرگ ها در جهان يا ۲.۲ ميليون مورد مرگ مرتبط بود.

طبق گزارش بيش از نيمي از اين مرگ ها (۱.۲ ميليون مورد) مرتبط با قلب بود درحاليکه در حدود يک ميليون ناشي از نارسايي کليه بود.

محققان دانشگاه واشنگتن سياتل عنوان مي کنند اين يافته ها ديدگاه جديدي را در مورد تاثير شگرف بيماري کليه ارائه کرده و بر اهميت بررسي مشکلات کليه تاکيد دارد.

دکتر برنادت توماس، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «تشخيص تاثير واقعي سلامت کليه ها بر قلب و عروق و مجاري ادراري بسيار مهم است بخصوص آنکه نرخ مرگ ناشي از آن از سال ۱۹۹۰ افزايش يافته است.»

پژوهشگران همچنين دريافتند کاهش عملکرد کليه ها از لحاظ فاکتور پرخطر مرتبط با ناتواني در طول عمر بعد از فشارخون بالا، قندخون بالا و اضافه وزن/چاقي قرار دارد، اما همرديف با کلسترول بالا است.