تکله قوز گنجینه فرهنگ

تکله قوز گنجينه فرهنگ

روستاي مرزنشين «تکله قوز» يکي از روستاهاي توابع شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان شمالي است و برادران اهل تسنن در اين روستاي بکر، زيبا و سرسبز، همچنان آداب، رسوم و فرهنگ خود را حفظ کرده اند. براي رسيدن به اين روستاي ۲۵۰ خانواري بايد جاده صعب العبوري را طي کنيد و در نهايت با چشم انداز زيباي خانه هاي پلکاني و مکاني خوش آب و هوا و مردم مهمان نواز و خونگرم آن روبرو مي شويد.

اين منظقه داراي صنايع دستي بسيار غني از جمله فرش دوروي ابريشمي، فرش تک رو، سوزن دوزي ، خورجين بافي ، نمد و ... است و اهالي آن از طريق دامداري، کشاورزي و صنايع دستي امرار معاش مي کنند. لباس هاي رنگارنگ و سنتي و برگزاري مراسم مختلف از جمله عروسي با سنت ديرينه نشان از فرهنگ غني در روستاي «تکله قوز» و حفظ آن دارد.