آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسي به کودکان

ممکن است فکر کنيد که والدين امروزي در مقايسه با مادر يا مادربزرگهاي قديم، کمي راحت تر مي توانند در مورد مسايل جنسي صحبت کنند، چون امروزه برخي از رسانه ها، اينترنت، ماهواره و .. مسايل جنسي را خيلي بيشتر مطرح مي کنند.

آموزش مسائل جنسي به کودکان

اما علي رغم همه اينهاهنوز هم بچه ها، در شرايطي وارد نوجواني مي شوند که والدين، رهنمودهاي بسيار اندکي در مورد مسائل جنسي به آنها مي دهند يا در مواردي هم اصلا راهنمايي نمي شوند. اگرچه دلايل مختلفي براي اين امر وجود دارد، اما برخي از والدين به سادگي فکر مي کنند در اين روزگاري که در اينترنت و ماهواره همه چيز وجود دارد، نوجوانان هم خودشان همه چيز را مي دانند و به همين دليل از مکالمه و صحبت با فرزند خود در زمينه تربيت جنسي سر باز مي زنند. آيا واقعا بچه هاي امروزي از همه چيز مطلعند و ديگر نيازي به آگاه سازي و تربيت جنسي والدين نيست؟

صدالبته نوجوانان ، هميشه نيازمند کمک والدين در راستاي کنار آمدن با جنبه هاي پيچيده بلوغ جنسي خود هستند؛ چه بسا که نوجوان نسل امروز بيش از پيش نيازمند کمک و حمايت والدين خود هستند چرا که امروز بيش از هر دوره ديگري مطالب مضر در محيط نوجوان وجود دارد که مي تواند ذهن او را به خود مشغول سازد. بدون شک با اين همه خطرات بزرگ که در کمين نوجوان امروزي است، تربيت جنسي از اهميت بيشتري برخوردار شده است.

موانع يک ارتباط خوب

احتمالا براي شما که والدين يک يا چند نوجوان هستيد، هيچ کاري مهمتر از کمک و راهنمايي به فرزندتان نيست.اين زمانه بسيار پيچيده تر شده و دغدغه هاي فکري نوجوانان نيز بسيار تغيير کرده است.

اما به واقع چند درصد از والدين به اندازه کافي اين دغدغه را دارند که در اين راستا احساس مسئوليت کنند؟ در حالي که خيلي از والدين معتقدند پيرامون مسايل جنسي بايد با فرزند نوجوان شان صحبت کنند اما تعداد بسيار اندکي از والدين براي اين امر اقدام مي کنند و بخش اعظم والذين در اين راستا يا احساس خجالت مي کنند و يا اينکه احساس توانايي لازم در اين زمينه را ندارند و البته برخي هم معتقدند اين ارزش محسوب مي شود که نگذارند بچه ها "زيادي" بدانند.

خيلي هم معتقدند" والدينم در اين زمينه چيزي به من نگفتند، من هم به نوجوانم چيزي نمي گويم"

اما شرايط جامعه امروزي جوابگوي نيازهاي زياد بچه هاي امروز نيست. در شرايطي که بيشتر نوجوآنها هيچ راهنمايي و توصيه اي از والدين خود دريافت نمي کنند ، آنها باز هم ترجيح مي دهند پدر و مادرشان منبعي براي ارايه اطلاعات و تربيت جنسي باشند حتي آنهايي که در اين راستا مقاومت به خرج داده و در مقابل دخالت والدين مقاومت نشان مي دهند.

اگر تربيت جنسي را فراموش کنيد، چه اتفاقي مي افتد؟

نتايج اين سبک رفتاري مي تواند ويرانگر باشد. برخي از تحقيقات نشان داده است که اگر اطلاعات جنسي از شخصي غير از والدين به نوجوانها داده شود، احتمال خيلي بيشتري وجود دارد که دچار آسيبهاي جدي در اين زمينه شوند. اما از طريق تسهيل ارتباطات، ارايه اطلاعات درست، مشتاقانه گوش کردن و ايجاد مقداري حمايت دلسوزانه مي توانيد به نوجوان تان کمک کنيد که به شکلي مسئولانه با جنسيت خود کنار بيايند.

تبادل نظر با نوجوان در حيطه مسايل جنسي

چگونه براي انتقال اطلاعات و راهنمايي در مورد مسائل جنسي ارتباط برقرار کنيم؟ اولين نکته اين است که فرايند اموزش رسمي در مورد مسايل جنسي بايد در سالهاي کودکي دست کم تا حدودي عملي شده باشد. به طور ايده ال از همان سالهاي اوليه زندگي فرزندتان، بايد تمام راههاي ارتباطي را باز نگه داريد. در همان زماني که سوالات جنسي فرزندتان شروع مي شود، در همان زماني که متوجه تفاوتهاي دختر و پسر مي شود و در همان زماني که کنجکاو مي شود تا بداند نوزاد از کجا مي آيد بايد بتوانيد پاسخهايي مناسب و در حد سن و سال فرزندتان به او ارايه دهيد.

به مرور فرزندتان که بزرگ تر مي شود و وارد سنين نوجواني مي شود، مطالبي که در تعليمات شما مي گنجد تغيير مي کند. فرزند نوجوان شما به همان اندازه که بايد در مورد تغييرات طبيعي جسماني و حتي روحي خود شوند، در مرتبه بعدي بايد او را متوجه ارزشها کنيد. شما بايد به مطالبي بپردازيد که به نوجوان تان کمک کند که به سوالهايي از اين قبيل بتواند پاسخ درست و متناسب با شرايط اعتقادي، فرهنگي و تربيتي خود و خانواده اش دهد:

- ارتباط با جنس مخالف در چه حد و چگونه بايد باشد؟

- از چه کاهارهايي در برابر جنس مخالف بايد خودداري کنم؟

- چه زماني براي ازدواج آماده هستم؟

- آمادگي براي ازدواج به چه معناست؟

و ...

به خاطر داشته باشيد که نظام ارزشهاي خودتان حتي اگر با ملاکهاي امروزي متفاوت است، بايد بتواند به سوال هايي از اين قبيل پاسخ دهد. درست است که بايد قبول کنيم امروزه مسايل جنسي در جامعه آشکارتر از گذشته است اما اينکه ديگران در مورد عقايد شماچه نظري داشته باشند نبايد باعث شود احساس شرمندگي کنيد و نبايد نظر ديگران در روابط خانوادگي شما دخالت کند. ارزشهاي شما هرچه که باشد، بسياري از آنها از ارزشهاي نوجوان تان خواهد شد اما به شرطي که آنها را با صراحت مطرح کنيد و نوجوان خود را از آنها آگاه کنيد.

در ضمن لازم است در حين گفتگو با نوجوان تان به صحبتهاي او هم گوش دهيد . به جاي موعظه کردن، صحبتهايتان را دو طرفه کنيد. کشف کنيد آنها در مورد مسايل جنسي چه چيزهايي مي دانند و سعي کنيد که به سوالهاي آنها تا جايي که مي شود پاسخهاي شفاف و مستقيمي دهيد.

اما اگر به نظر برسد که نوجوان تان به حرفهاي شما گوش نمي دهد چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اگر مي بينيد وقتي در مورد مسايل جنسي با نوجوان تان صحبت مي کنيد او هيچ توجهي به صحبت شما نکرده و اصلا وارد بحث نمي شود، قطعا اين وضعيت بسيار ناراحت کننده است و البته اين سبک رفتاري از طرف نوجوان بسيار شايع است. لذا شما به عنوان والدين بايد زمان زيادي براي واکنش يا پذيرش آنها بدهيد و زود نااميد نشويد. چون اگرچه ممکن است نوجوان ها واکنشي ندهند اما حرفهاي شما را مي شنوند پس حتي اين مکالمه هاي يک طرفه هم خالي از فايده نيست.

حتي اگر عقايد شما با عکس العمل تند نوجوان تان روبه رو شد، باز هم نشان دهنده درست بودن کار شماست و بالاخره بخشي از صحبتهاي شما بر روي فرزندتان تاثير خواهد گذاشت. بنابراين مکالمه اي دو طرفه حتي اگر گاهي آتشين شوند، باز هم به نوجوان کمک مي کند ارزشهايي به دست آورد که مسئولانه رفتار کند و او را در امان نگه دارد، اگرچه ممکن است ارزشهاي او با شما متفاوت باشد.

البته برخي از والدين هم از اين دست گفتگوها نگرانند چرا که هراس دارند اين دست گفتگوها باعث شود که فرزندشان به همه امور مشروعيت ببخشد و از اين دست موارد بسيار هراسناک هستند. اما اين طرز فکر اصلا درست نيست. داشتن يک رابطه خوب، واقعا مي تواند اثر حفاظتي داشته باشد. يعني وقتي والدين و نوجوان با هم صحبت کنند رفتارهاي غير مسئولانه بسيار بسيار کمتر مي گردد. مطالعات نشان داده است که عمدتا کمبود اطلاعات و عدم تربيت درست جنسي است که فرزندان ما را به دردسر انداخته و هيچگاه جهالت و ناداني باعث خوشبختي افراد نمي گردد.

اگر انجام اين کار براي تان دشوار است

صحبت کردن در مورد مسايل جنسي با فرزندان براي برخي ازوالدين کاملا غير ممکن است. اگر شما هم جز والديني هستيد که چنين احساسي داريد، اصلا به اين معنا نيست که ديگر هيچ کاري نمي توان کرد . درست است که هيچکس به اندازه خودتان و همسرتان نمي تواند درتربيت جنسي فرزندتان نقش داشته باشد و ارزشهاي خانوادگي تان را به وي منتقل کند اما اگر از عهده اين کار بر نمي آييد راههاي ديگري هم وجود دارد:

اولين راه کمک گرفتن از مدرسه است. در خيلي از مدارس آموزشهاي جنسي مناسبي توسط مشاور، معلم بهداشت و يا حتي دبير معارف ارايه مي گردد.

گاهي اوقات روحاني محل مي تواند اين نقش را بر عهده بگيرد. ضمن اينکه استفاده از کتابهاي مرتبط در اين حوزه نيز بسيار اثر گذار بوده و مي تواند به نوجوان شما کمک کند.