نحوه محافظت در برابر سرطان سینه را بشناسید

نکته سلامت؛

نحوه محافظت در برابر سرطان سينه را بشناسيد

به گفته محققان مي توان با تغيير در سبک زندگي ريسک ابتلا به سرطان سينه را کنترل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه خانوادگي و سن از فاکتورهاي پرخطر ابتلا به سرطان سينه هستند که قابل تغيير نيستند، اما با تغيير در سبک زندگي مي توان احتمال ابتلا به سرطان سينه را کاهش داد.

انجمن سرطان آمريکا راهکارهاي زير را براي پيشگيري از سرطان سينه توصيه مي کند:

• حفظ وزن سالم

• ورزش منظم

• اجتناب از نشستن هاي طولاني مدت

• عدم نوشيدن مشروبات الکلي

• اجتناب يا محدود کردن هورمون درماني