ثبت‌نام از امروز آغاز می‌شود؛

ثبت‌نام از امروز آغاز مي‌شود؛

بررسي صلاحيت کانديداهاي کميته المپيک در کميته پنج نفره

کميته‌اي پنج نفره از اعضاي کميته ملي المپيک و حراست، بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات اين کميته را بر عهده خواهد داشت.

کميته ملي المپيک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 به گزارش خبرنگار مهر، دبيرکل کميته ملي المپيک، مشاور حقوقي اين کميته و دو نفر از اعضاي هيات اجرايي همراه با نماينده حراست مسئوليت بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات کميته را بر عهده خواهند داشت.

انتخابات کميته ملي المپيک ۲۵ دي ماه برگزار مي شود. ثبت نام کانديداها براي حضور در اين انتخابات از امروز شنبه آغاز شده و تا ۱۵ دي ماه ادامه خواهد داشت.

پس از پايان نام نويسي کانديداها، کميته پنج نفره بررسي صلاحيت کانديداها طي مدت زماني مشخص را انجام خواهد داد.

دو نماينده هيات اجرايي و نماينده حراست در اين کميته هنوز معرفي نشده اند.