شهادت ۳ مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر در خاش

شهادت ۳ مامور پليس مبارزه با مواد مخدر در خاش

در درگيري ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش با قاچاقچيان مسلح ۳ نفر از ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر به فيض شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در درگيري ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش با قاچاقچيان مسلح ۳ نفر از نيروهاي خدوم نيروي انتظامي سيستان و بلوچستان به فيض شهادت نائل آمدند.

بنابر اين گزارش اسامي شهدا عبارت است از ستوانيکم رضا شهرکي، ستوانيکم کامبيز سنچولي و ستوانيکم رضا اصغريان که هر سه از نيروهاي پليس مبارزه با مواد مخدر سيستان و بلوچستان بودند.