آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

آيين توديع و معارفه روساي قديم و جديد شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

آيين توديع و معارفه روساي قديم و جديد شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور صبح امروز چهارشنبه با حضور آيت الله محمد محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري برگزار شد. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •