تهران و عشق‌آباد ۱۳ سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

در حضور روساي جمهور ايران وترکمنستان؛

تهران و عشق‌آباد ۱۳ سند و يادداشت تفاهم همکاري امضا کردند

ايران و ترکمنستان روز سه‌شنبه در جريان سفر حسن روحاني به عشق‌آباد و در راستاي توسعه مناسبات و همکاري‌هاي في ما بين، ۱۳ سند و يادداشت همکاري مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در حضور روساي جمهور ايران وترکمنستان در جريان سفر حسن روحاني به عشق‌آباد و در راستاي توسعه مناسبات و همکاري‌هاي في ما بين، ۱۳ سند و يادداشت همکاري مشترک امضا کردند.

برنامه مبادلات همکاري‌هاي فرهنگي، هنري، علمي و آموزشي، يادداشت تفاهم همکاري‌هاي بازرگاني، يادداشت تفاهم همکاري صنعتي، يادداشت تفاهم در خصوص تبادل الکترونيکي اطلاعات گمرکي، يادداشت تفاهم همکاري در رابطه با تشکيل شوراي مشترک تجاري ايران-ترکمنستان، يادداشت تفاهم در زمينه صدور گواهي بين سازمان ملي استاندارد ايران و اداره دولتي استاندارد ترکمنستان، برنامه اجرايي يادداشت تفاهم همکاري بين سازمان ملي استاندارد ايران و اداره دولتي استاندارد ترکمنستان، يادداشت تفاهم همکاري در بخش کشاورزي، برنامه اجرايي يادداشت تفاهم همکاري بين وزارت ورزش و جوانان ايران و وزارت ورزش و سياست جوانان ترکمنستان، يادداشت تفاهم حمل و نقل هوايي ميان سازمان هواپيمايي کشوري ايران و اداره دولتي هواپيمايي کشوري ترکمنستان، يادداشت تفاهم همکاري ميان دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ايران و موسسه روابط بين الملل وزارت امور خارجه ترکمنستان، يادداشت تفاهم دوجانبه همکاري علمي-آموزشي ميان دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه کشاورزي ترکمن بنام صفرمراد آتايويچ نيازاف و يادداشت تفاهم دوجانبه همکاري‌هاي علمي-آموزشي ميان دانشگاه فردوسي مشهد و موسسه ملي زبانهاي خارجي ترکمن دولت محمد آزادي، ۱۳ سند همکاري مشترکي بود که در حضور روساي جمهور ايران‌ و ترکمنستان توسط مسوولان عالي رتبه دوکشور به امضا رسيد.

همچنين همزمان بيانيه اي مشترکي در پايتخت هاي دو کشور منتشر شد.