چشم‌انداز بازار کار در سال ۹۷/جزئیات ایجاد بیش از یک میلیون شغل

مهر گزارش مي‌دهد؛

چشم‌انداز بازار کار در سال ۹۷/جزئيات ايجاد بيش از يک ميليون شغل

پيش بيني مي‌شود در سال پيش رو ۸۳۸ هزار نفر متقاضي جديد شغل وارد بازار کار شود که در همين راستا نيز دولت ايجاد بيش از يک ميليون شغل را براي سال ۹۷ را هدف‌گذاري کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس جمهور در جريان تدوين سياست‌ها و راهبردهاي اصلي لايحه بودجه ۹۷ که به دستگاه‌هاي اجرايي کشور ابلاغ کرد، تغيير رويکرد بودجه ريزي دستگاه‌ها به «رشد اقتصادي فراگير، اشتغال‌زا و ضدفقر» را به عنوان ماموريت ويژه دستگاه‌هاي اجرايي تعيين کرد.

برنامه دولت براي اشتغالزايي و غلبه بر بيکاري به عنوان يکي از ابرچالش‌هاي اقتصادي از سال گذشته در قالب «برنامه اشتغال فراگير» مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هيأت وزيران تعريف شد که بر همين اساس نيز، براي سال ۹۷ ايجاد بيش از يک ميليون شغل هدف‌گذاري شده است.

به نظر مي رسد اين هدف گذاري در سايه نامگذاري امسال از سوي رهبر انقلاب به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني قابل دستيابي خواهد بود چرا که حمايت از کالاي ايراني از طريق کاهش مصرف کالاي خارجي و قاچاق مي تواند منجر به رونق توليد داخلي و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در بخش هاي مختلف اقتصادي شود.

طبق برآوردهاي سال گذشته سازمان برنامه و بودجه از وضعيت بازار کار، در سال جاري ۸۳۸ هزار متقاضي جديد شغل وارد بازار کار خواهند شد.

علاوه بر اين، با توجه به اينکه به طور متوسط سالانه ۶۸۶ هزار به جمعيت شاغل داراي تحصيلات دانشگاهي اضافه مي‌شود، طبق برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه، ۷۰ درصد از کل فرصت‌هاي شغلي در سال جاري بايد براي دانش آموختگان دانشگاهي ايجاد شود.

با اين حال براي سال ۹۷ اشتغالزايي در بخش‌هاي گردشگري، صنايع دستي، سياست‌هاي فعال بازار کار، طرح‌هاي اشتغالزايي خرد، طرح‌هاي حمل و نقل، طرح‌هاي صنعتي، طرح‌هاي کشاورزي و بخش مسکن به طور ويژه از سوي دولت هدف‌گذاري شده است.

بر همين اساس، در بخش مسکن ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي، در بخش حمل و نقل درون شهري ۲۲ هزار و ۳۸۰ فرصت شغلي، در حمل و نقل برون شهري ۲ هزار و ۷۵ فرصت شغلي، در بخش کشاورزي ۶۷ هزار فرصت شغلي، در حوزه گردشگري ۱۷۳ هزار شغل، در حوزه سياست‌هاي فعال بازار کار ۲۲۱ هزار شغل، در بخش طرح‌هاي اشتغالزايي خرد ۱۲۲ هزار فرصت شغلي، در حوزه صنايع کوچک و خوشه‌هاي صنعتي اشتغالزا ۷۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلي و در بخش تکميل طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي نيز ۵۱ هزار و ۵۰۰ شغل براي سال ۹۷ پيش بيني شده است.