خوردن کلم بروکلی از سخت شدن عروق گردن در زنان مسن پیشگیری می کند

محققان استراليايي مي گويند؛

خوردن کلم بروکلي از سخت شدن عروق گردن در زنان مسن پيشگيري مي کند

 

محققان مي گويند بايد سبزيجات خانواده کلم نظير بروکلي، گل کلم، کلم پيچ، و بروکسل در رژيم غذايي گنجانده شود چراکه اين سبزيجات به پيشگيري از تصلب شريان هاي گردن کمک مي کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه جديد محققان دانشگاه استراليا غربي مصرف اين سبزيجات سه يا چند بار در روز مي تواند از سخت شدن عروق گردن در زنان مسن پيشگيري کند و همچنين ريسک بيماري هاي قلبي را کاهش دهد.

تيم تحقيق شاهد ۰.۰۵ ميلي متر کاهش ضخامت ديواره شريان کاروتيد بين مصرف بالا و پايين اين سبزيجات بود.

«لورن بلکن هورست»، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «اين ميزان اختلاف قابل توجه است چراکه ۰.۱ ميليمتر کاهش در ضخامت ديواره کاروتيد با ۱۰ تا ۱۸ درصد کاهش خطر سکته و حمله قلبي مرتبط است.»

همچنين به ازاي هر ۱۰ گرم افزايش در ميزان روزانه سبزيجات کلمي، ضخيم شدن ديواره شريان کاروتيد هم تا ۰.۸ درصد کاهش مي يابد.

در اين مطالعه، تيم تحقيق در بين ۹۵۴ زن استراليايي ۷۰ سال به بالا پرسشنامه مربوط به تغذيه توزيع کردند.

زنان در مورد ميزان مصرف سبزيجات شان از «هرگز سبزيجات مصرف نمي کنند» تا «مصرف روزي سه وعده يا بيشتر در روز» پاسخ دادند.

انواع سبزيجات شامل خانواده کلم ها، خانواده پيازها (مانند پياز، سير، و تره فرنگي)، سبزيجات زرد / نارنجي / قرمز، سبزيجات پربرگ سبز و حبوبات بود.

از شيوه سونوگرافي هم براي اندازه گيري ضخامت ديواره شريان کاروتيد استفاده شد و کل شاخه هاي کاروتيد براي تعيين شدت پلاک هاي کاروتيد بررسي شدند.

يافته هاي اين تحقيق بر اهميت افزايش مصرف سبزيجات کلمي براي محافظت در مقابل بيماري عروقي تاکيد دارد.