داعش فاقد هویت تمدنی است/ نگاه تمدنی، کلان ترین نگاه به دین

موسي نجفي:

داعش فاقد هويت تمدني است/ نگاه تمدني، کلان ترين نگاه به دين

 

موسي نجفي با اشاره به اينکه نگاه تمدني، کلان ترين نگاه به دين است، افزود: جريان هاي بنيادگرا مثل داعش فاقد هويت تمدني هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمين نشست از سلسله نشست هاي «دعوت به انديشه» با حضور موسي نجفي نويسنده کتاب «تمدن رضوي»، محمدجواد صافيان، استاد فلسفه دانشگاه اصفهان و اصغر طاهرزاده، استاد عرفان و فلسفه اسلامي در خانه مشروطه اصفهان برگزار شد.

در اين نشست که با هدف بررسي فصل چهارم کتاب «تمدن رضوي»، با عنوان «آينده پژوهي تمدن رضوي»؛ برگزار شد، اساتيد و پژوهشگران، تمدن رضوي و نسبت آن با تمدن نوين اسلامي و تمدن برتر مهدوي را بررسي کردند. در ابتداي اين نشست نجفي اظهار کرد: «هنگامي که از تمدن صحبت مي کنيم بايستي از واژه هاي آن نيز استفاده کنيم؛ تعلق تمدني، تعلق فرهنگي، زيست تمدني، تمدن مسلمانان، تمدن حداقلي و تمدن حداکثري از اين دست واژگان هستند که در تمدن رضوي به آن اشاره کرده ام.»

تحقق بخشي از تمدن نوين اسلامي

رييس خانه بيداري اسلامي اصفهان افزود: «مخاطب با مطالعه اين کتاب با سه موضوع تمدن نوين اسلامي، تمدن برتر مهدوي و نقد تمدن غرب مواجه مي شود.» اين استاد دانشگاه  با بيان اينکه با دليل وعلت لفظ برتر را براي تمدن مهدوي انتخاب کردم، خاطر نشان کرد: « به نظر بنده بخشي از تمدن نوين اسلامي محقق شده است.» عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، عنوان کرد: « براي همه تعاريفي که از تمدن مي شود، نسبت با فرهنگ نيز بيان مي شود، اما تنها فرهنگ  هاي پيشرفته وعالي که واجد ويژگي هايي همچون خلاقيت، نظم، ابتکار، قانونمندي و عقلانيت هستند، در صورت تعين اجتماعي مي توانند به تمدن تبديل شوند.»

حفظ توامان هويت و وحدت

نجفي تاکيد کرد: «هر فرهنگي واجد نظم، ابتکار و عقلانيت نيست؛ اما همه تمدن ها فرهنگ دارند.»  رييس خانه بيداري اسلامي اصفهان با بيان اينکه حضرت علي خلافت را به صورت حداقلي پذيرفتند، گفت: «جامعه اسلامي در آن دوران بعد از ۲۵ سال به خلافت عادت کرده بود از اين رو حضرت علي عليه السلام با حفظ شيرازه جامعه خلافت را نقد و در عين حال مسئله امامت را مطرح مي کنند.»

عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شيعه گفت: « بحث هاي شيعه معطوف به تقريب است نه تکفير. شيعه در پي اين است که همزمان با حفظ هويت شيعي خود وحدت را نيز حفظ کند.» او با اشاره به اينکه نگاه تمدني، کلان ترين نگاه به دين است، افزود: «جريان هاي بنيادگرا مثل داعش فاقد هويت تمدني هستند.»

اصغر طاهرزاده، استاد عرفان و فلسفه اسلامي نيز در ادامه به مقوله «تمدن زايي شيعه» اشاره و تاکيد کرد: « در کتاب «تمدن زايي شيعه» دلايل زيادي براي قدرت و توانايي تمدن زايي شيعه ذکر کردم  و در اين اثر به تمدن زايي شيعه بسنده نکردم و متذکر شدم که بشر مي تواند تمدن ساز شود.»

طاهرزاده با اشاره به اينکه روحي در تايخ اسلام وجود دارد که مسلمانان را در کنار هم نگاه داشته است، خاطر نشان کرد: «اينکه مسلمانان هزار سال در کنار يکديگر شهر نشيني و زندگي کرده اند به مفهوم وجود تمدن است.»

در ادامه اين نشست استاد فلسفه دانشگاه اصفهان با بيان اينکه عناويني مثل فرهنگ و تمدن خيلي مبهم و براي آنها تعريف هاي زيادي ارائه شده است، گفت: « شهيد مطهري تعريف خوبي براي از تمدن اراده کرده اند.»

محمدجواد صافيان، با طرح اين پرسش که فرهنگ از کجا مي آيد، اظهار کرد: «شايد هنوز بايد اين بحث شود که منشا فرهنگ و تمدن کجاست يا اينکه نسبت تمدن با تفکر و آينده بايستي بررسي شود يا خير؟!»

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، تمدن يونان باستان را به عنوان مثال مطرح کرد و يادآور شد: «تفکر شاعرانه در يونان تمدن يوناني را به همراه داشت.» 

اين استاد دانشگاه ادامه داد: «از قبل نيز تمدن نابي نداشتيم، حتي وقتي معصوم ولايت مطلق دارد، نيز تمدن ناب به وجود نمي آيد؛ چرا که همواره جامعه بشري با نواقصي است که اين نواقص در تمدن برتر مهدوي نيز وجود دارد و نمي توان جامعه مطلقي تصور کرد.»

صافيان تاکيد کرد:« نکته مهم اين است که محور و مبنا صورت عادلانه و مبتني بر حقيقت باشد و تحميلي بر مردم نباشد. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: «در اين خصوص نبايد دچار ايده آليسم شويم و تصور کنيم امر مطلقي تحقيق پذير است.»