ضرورت ایجاد شهرک های تولید محصولات قرآنی و شرکت های دانش بنیان

حميد محمدي تاکيد کرد؛

ضرورت ايجاد شهرک هاي توليد محصولات قرآني و شرکت هاي دانش بنيان

 

دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني گفت: راه اندازي شهرک هاي توليد محصولات قرآني و شرکت هاي دانش بنيان که بتواند ايده هاي قرآني را تبديل به محصول کند و به توليد انبوه برساند ضروري به نظر مي رسد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حميد محمدي، دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني، در گفتگو با برنامه "نماي نزديک" با اشاره به برنامه هاي شوراي توسعه در سال ۹۷ گفت: يکي از بحث هاي جدي در سال ۹۷ پيگيري ستاد راهبري طرح ملي حفظ قرآن کريم است که با توجه به تقسيم کار در دستگاه ها، راهبردهايي که تصويب شد و راهکارهايي که اعلام شد، اميدواريم يک جهش جدي در فضاي قرآني کشور ايجاد شود.

وي با اشاره به محوريت جز ۳۰ قرآن کريم در طرح ملي ۱۴۵۲ سازمان صدا و سيما خاطرنشان کرد:  نهضت حفظ جز ۳۰ قرآن کريم همراه با فهم مفاهيم و معارف و تفسير سوره هاي ۳۸ گانه جز ۳۰ از برنامه هاي اصلي است که در سال جديد اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام محمدي اظهار کرد: اگر جامعه ما با سوره هاي جز ۳۰ قرآن کريم آشنا شوند يک سوم سوره هاي ۱۱۴ گانه قرآن را دريافت خواهند کرد؛ چراکه بسياري از گزاره ها و مفاهيم  کليدي و واژه هاي اصلي قرآن کريم که بالغ بر ۵۰ درصد واژه هاي قرآن مي شود در اين جز قرار دارد.

دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني ادامه داد: همچنين اگر يک جمعيت ۵ ميليوني را حافظ و آشناي مفاهيم و تفسير جز ۳۰ قرآن کريم کنيم و همينطور جز ۲۹ و ۲۸، ۲۷ و ۲۶ و اجزاي ۵ گانه آخر قرآن که تصويب طرح ملي حفظ است در طرح هاي ۱۴۵۳ و ۵۴ و غيره در جامعه پيگيري شود، يک آينده خوبي براي حفظ خواهيم داشت اين در حالي است که صدا و سيما نقش کليدي را در اين زمينه بازي مي کند.

وي با بيان اينکه اسناد سه گانه راهبردي توسعه آموزش عالي، تبليغ و ترويج و آموزش عمومي نهايي شده است، تصريح کرد: در اين راستا سال ۹۷ سال اجرايي سازي کليه اسناد راهبردي فعاليت هاي قرآني کشور است و وظيفه ما به عنوان راهبري کلان و نظارت راهبردي وظيفه حساسي است و دستگاه ها بزرگترين وظيفه را به عنوان اجرايي سازي اسناد دارند.

حجت الاسلام محمدي با بيان اينکه همچنين تمام بسترهاي لازم قوانين و مقررات و مقدمات لازم براي ادغام دو اتحاديه بزرگ قرآني کشور فراهم شده است، تاکيد کرد: سال ۹۷ آغاز به کار اتحاديه مدغم و ايجاد يک اتحاديه واحد متشکل خواهد بود و سال همدلي و همراهي و هماهنگي کليه فعاليت هاي قرآني کشور در ساحت مردمي در قالب ۵ هزار موسسه قرآني و ۲۵ هزار خانه قرآن در ذيل دستگاه هاي متعدد قرآني مي باشد.

دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني با بيان اينکه در سال جديد بايد اقدامات روشني در فضاي مجازي که ناظر به فعاليت دستگاه هاست صورت گيرد، افزود: با توجه به بخش هاي هنري و رسانه اي و فضاي مجازي و با توجه به اينکه سند فضاي مجازي تصويب شد، در سال جديد بايد دست به توليد جامع محصولات قرآني بزنيم، در اين راستا راه اندازي شهرک هاي توليد محصولات قرآني و شرکت هاي قرآن بنيان، فرهنگ بنيان و دانش بنيان که بتواند ايده هاي قرآني را تبديل به محصول کند و به توليد انبوه برساند و در سطح جهان توزيع کند و صدور انقلاب قرآني را در سطح جهان رقم بزند، ضروري به نظر مي رسد.

وي گفت: با توجه به شعار سال و جهت گيري هاي سال و زيرساخت هاي تمدني ايران در عرصه هنر و تنوع رشته اي در هنر قرآني و توانمندي داخلي و نيروي انساني با انگيزه و متعهد، سال ۹۷ سال جهش به سمت توسعه فرهنگ قرآني از طريق توسعه محصولات قرآني و توليد آن به نام ايراني، مکتب اهل بيت (ع) براي تمام انسان هاي آزادي خواه که مي خواهند با معارف بلند وحياني آشنا شوند، خواهد بود.

حجت الاسلام محمدي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد مقام معظم رهبري دو ويژگي مهم درون زايي و برون گرايي نيز دارد که در عرصه قرآن بايد به آن توجه شود، خاطرنشان کرد:  دورن زايي يعني زايش مجموعه ظرفيت هاي عظيم در حوزه هاي محتوايي و قالبي که در اختيار مردم است و برون گرايي صادرات به جهان و ارز آوري و تقويت بنيه اقتصادي کشور است و اين مسيري مي باشد که در فراروي جامعه قرآني است.

دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني با بيان اينکه ما در حال حاضر مي توانيم بالغ بر هزار محصول قرآني توليد کنيم، اظهار کرد: ايده برخي از اين محصولات ارائه شده و نمونه ها و ماکت هايش به وجود آمده و براي توليد انبوه آماده است.

 وي ادامه داد: ما به عنوان شوراي توسعه فرهنگ قرآني هر نوع مصوبه براي حمايت از اين کارها و حمايت هاي مناسب حقوقي لازم را ايجاد مي کنيم؛ چراکه ما مرجع سياست گذاري کلان هستيم و امکان اقدام اجرايي نداريم حتي بودجه اي که به صندق واريز مي شود براي حمايت از فعاليت هاي دستگاه هاست، بنابراين ما آمادگي کامل خود را براي هر نوع حمايت حقوقي و قانوني و تصويب هر چيزي که لازم باشد اعلام مي کنيم و از همين جا به همه دستگاه هاي دولتي و عمومي اعلام مي کنيم هر ايده و پيشنهادي که در اين مورد دارند به دبيرخانه ارائه کنند و ما نهايي و تصويب مي کنيم تا يک بستر عالي براي توسعه فرهنگ قرآني ايجاد شود.