ونزوئلا می تواند برای تولید دارو از ایران کمک بگیرد

در ديدار وزير امور خارجه ونزوئلا عنوان شد؛

ونزوئلا مي تواند براي توليد دارو از ايران کمک بگيرد

 

وزير بهداشت در ديدار وزير امور خارجه ونزوئلا، بر آمادگي شرکت هاي دارويي کشورمان براي توليد دارو در ونزوئلا تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر سيد حسن هاشمي در اين ديدار، افزود: توانمندي هاي ايران در حوزه دانش پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني و همچنين توليد دارو، در منطقه شناخته شده و سال هاست که در حوزه پزشکي در رتبه نخست منطقه قرار داريم.

وي با عنوان اين مطلب که در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي ايران و ونزوئلا مي توانند همکاري هاي گسترده اي داشته باشند، ادامه داد: شرکت هاي ونزوئلايي مي توانند از ظرفيت شرکت هاي دارويي ايراني براي توليد دارو با نام و برند خودشان استفاده کرده و علاوه بر تامين نيازهاي اين کشور، از طريق صادرات نيز ثروت آفرين باشند.

هاشمي گفت: ايران در شرايطي در منطقه خاورميانه توانسته به پيشرفت و موفقيت برسد که در اين منطقه، تروريست ها حضور دارند و طمع قدرت هاي بزرگ، چندين دهه است منطقه را آشوب زده کرده است.

وي افزود: بيش از ۳۵ سال است که تحريم هستيم اما توانسته ايم به پيشرفت هاي قابل توجهي در حوزه هاي مختلف از جمله پزشکي دست پيدا کنيم.

وزير بهداشت با تاکيد بر اينکه ايران مي تواند در حوزه کنترل بيماري مالاريا و سرخک به ونزوئلا، کمک هاي موثري کند، تصريح کرد: نمايشگاه توانمندي هاي ايران در حوزه سلامت و دارو مي تواند با کمک سفراي دو کشور در تهران يا کاراکاس برگزار شود.

وي گفت: در قرن ۲۱ چيزي به نام تحريم وجود ندارد و اين سلاح، دهه هاي زيادي است که قديمي شده است. تاب آوري و مقاومت ملت ها در مقابل جنگ رواني و اقتصادي قدرت هاي شرور دنيا، مهم است.

وزير بهداشت افزود: اميدواريم در حوزه دارو، واکسن و تجهيزات پزشکي بتوانيم به ونزوئلا، کمک کنيم.