پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده؛

پيگير لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت هستم

 

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از پيگيري لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، معصومه ابتکار در شبکه اجتماعي خود تاکيد کرد: با جديت پيگير لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت هستم.

وي با اشاره به پيگيري هاي انجام شده در اين زمينه ادامه داد: طي روزهاي اخير با سران سه قوه و مقامات مسئول براي تسريع در تصويب، رايزني داشته ام.