مزارع کشاورزی روستاهای تویسرکان

مزارع کشاورزي روستاهاي تويسرکان

روستاي فريازان بزرگترين روستاي شهرستان تويسرکان يکي از مقصدهاي گردشگري و طبيعت گردي مي باشد، روستاي فريازان به فاصله ۱۲ کيلومتري تويسرکان قرار دارد، زمين هاي کشاورزي  روستاهاي فريازان و مراد آباد و روستاهاي اطراف، براي کشت محصولات کشاورزي از قبيل گندم، کلزا، سير و خيار بسيار مناسب است. اين روزها مزارع  سرسبز در اين روستاها به مناظر زيبايي از طبيعت تبديل شده است. در اين فصل کارگران از روستاهاي اطراف و يا شهرستان اسدآباد براي وجين کردن مزارع کشاورزي هر روز به اين روستاها مي آيند.