مادر , بهار است

مادر , بهار است

مطالعات انجام شده نشان مي دهند که ازدواج خويشاوندي در ايران بسيار بيشتر از کشورهاي اروپايي و امريکاست. به طور ميانگين ۴۰ درصد ازدواج ها در ايران با خويشاوندان صورت مي گيرد. شايد خانواده ها و زوجين با ازدواج هاي فاميلي در جست و جوي اطمينان و آرامش بيشتري باشند، اما ازدواج فاميلي براي مشاوران و متخصصان علم ژنتيک، نشانه خطري بالقوه است که در بسياري از موارد نمايان هم ميشود.

در صورتي که با کنترل ازدواج هاي فاميلي ميتوان ۵۰درصد معلوليت ها را کاهش داد. شهر مراوه تپه و کلاله يکي از پرتعداد ترين ازدواج هاي فاميلي را به خود اختصاص داده است. بيماريهاي بعد از زايمان، بزرگ کردن فرزندان معلول و همزمان وقت گذاشتن براي فرزندان ديگر بسياري از زنها را دچار بيماري هاي جسمي و روحي ميکند. رنج درد اين مادران کمتر مورد توجه بوده است. مصائب و مشکلاتي از نظر بزرگ کردن همزمان چند فرزند آنها را از نظر روحي افسرده مي کند و اين يکي از مشکلات اساسي جامعه ما به ويژه در شهر ها و روستاهاي محروم است.

عايشه محمودي ۵۶ ساله ساکن روستاي يانبلاغ از توابع شهرستان مراوه تپه است. او که در سن نوجواني به دليل اعتقادات خانوادگي با پسر خاله خود ازدواج کرد. داراي ۱۰ فرزند است سه فرزند او کم توان و معلول جسمي حرکتي هستند. همسر او چند سالي است انها را ترک کرده و عايشه به تنهايي براي تامين هزينه هاي زندگي خانواده ش تلاش ميکند.