اشتغال غیرمجاز ۳۵۰هزار تبعه خارجی/ واحدهای متخلف پلمب می شوند

مهر گزارش مي‌دهد؛

اشتغال غيرمجاز ۳۵۰هزار تبعه خارجي/ واحدهاي متخلف پلمب مي شوند

 

۳۵۰ هزار تبعه خارجي در ايران بدون مجوز مشغول به کار هستند؛ در عين حال گفته مي شود در هر ۲۴ ساعت حدود ۴۰۰۰ هزار نفر از مرزهاي کشور به صورت غيرمجاز ورود و خروج مي کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال اتباع خارجي در ايران ممنوع نيست اما قانون، شروط ورود اين افراد به بازار کار را مشخص کرده است به اين ترتيب که مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار به ضوابط اشتغال اتباع بيگانه اختصاص دارد.

بر اساس آنچه که در قانون تکليف شده، وزارت کار با رعايت سه شرط اصلي در صدور رواديد با «حق کار مشخص» براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد. «نبود نيروي کار واجد تحصيلات و تخصص مشابه در ميان اتباع ايراني»، «داشتن تخصص و مهارت کافي نيروي کار تبعه بيگانه» و «استفاده از تخصص تبعه خارجي براي آموزش و جايگزيني افراد ايراني» سه شرط اصلي صدور مجوز براي اشتغال اين افراد در بازار کار ايران هستند.

اما اتباع خارجي بالغ بر ۲ ميليون نفر از جمعيت کشور را شامل مي شوند که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها در بازار کار ايران شاغل هستند. به رغم اينکه تمام شاغلان غير ايراني بايد براي اشتغال مجوز دريافت کنند اما در حال حاضر فقط ۵۰ هزار نفر از اين افراد مجوز فعاليت در بازار کار ايران را دارند.

اشتغال حدود ۴۰۰ هزار غير ايراني در بازار کار ايران در حالي است که جمعيت بيکار کشور حدود ۳ ميليون و ۲۰۶ هزار نفر برآورد مي شود؛البته نکته حائز اهميت اين است که نبايد انتظار داشت در صورت خروج ۴۰۰ هزار نفر اتباع بيگانه، نيروي بيکار داخلي جايگزين آنها شوند چراکه به استناد آمار اعلامي از سوي مسئولان حدود ۸۰ درصد از جمعيت بيکار کشور را فارغ التحصيلان دانشگاهي شامل مي شوند و سطح انتظار آنها از شغل نسبت به ماهيت مشاغل اتباع خارجي متفاوت است. 

در  عين حال طبيعتا تحميل اشتغال غيرمجاز ۳۵۰ هزار غيرايراني در بازار کار کشور، بخشي از فرصت‌ شغلي براي کارگر ايراني را اشغال کرده است.

در همين زمينه علي اقبالي مدير کل اشتغال اتباع خارجي وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشريح جزئيات آمار و وضعيت اشتغال اتباع بيگانه در بازار کار ايران گفت: وظيفه اصلي وزارت کار در اين حوزه، صيانت از نيروي کار ايراني است اما در برخي مشاغل به دليل کمبود نيروي کار ايراني يا عدم تمايل کارگر داخلي به اشتغال در تخصص مربوطه، مجوز استفاده از اتباع خارجي صادر مي شود که منوط به درخواست کارفرما و بررسي يکسري شرايط است.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه طرح آمارگيري جديد از اشتغال تبعه خارجي در کشور، خردادماه انجام مي شود، افزود: تا خرداد سال گذشته، يک ميليون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجي در کشور سکونت داشتند که علاوه بر اين از خرداد تا آبان ماه  ۷۰۰ هزار نفر تبعه خارجي بدون مدرک شناسايي، به اين جمعيت اضافه شده است.

وي مجموع جمعيت تبعه خارجي در کشور تا آبان سال گذشته را حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار عنوان کرد و گفت: از اين جمعيت، حدود ۴۰۰ هزار نفر در کشور شاغل هستند که ۱۹۰ هزار نفر تاکنون هيچ مجوزي براي فعاليت دريافت نکردند.

از مجموع ۴۰۰ هزار نيروي شاغل خارجي در بازار کار ايران فقط ۵۰ هزار نفر در کشور مجوز اشتغال به کار دارند و ۳۵۰ هزار نفر ديگر يا بدون مجوز مشغول به کار هستند يا نسبت به تمديد مجوز سالانه خود اقدام نکردند

مدير کل اشتغال اتباع خارجي وزارت کار ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۰۷ هزار نفر براي اشتغال در بازار کار ايران مجوز دريافت کردند اما با توجه به اينکه تبعه بيگانه سالانه بايد نسبت به تمديد مجوز اشتغال به کار خود اقدام کنند، ۱۵۷ هزار نفر از اين افراد مجوز فعاليت خود را براي سال ۹۷ تمديد نکردند.

وي تصريح کرد: بنابراين در حال حاضر از ۲۰۷ هزار نيروي کار مجاز در سال گذشته، فقط ۵۰ هزار نفر مجوز فعاليت خود را براي سال ۹۷ تمديد کردند که اشتغال آنها به رسميت شناخته شده است و ۱۵۷ هزار نفر مابقي نيز به دليل اينکه نسبت به تمديد سالانه مجوز فعاليت خود اقدام نکردند، کارکنان غيرمجاز تلقي مي شوند که مشمول جريمه خواهند شد.

مديرکل اشتغال اتباع خارجي تصريح کرد: بنابراين از مجموع ۴۰۰ هزار نيروي شاغل خارجي در بازار کار ايران، در حال حاضر فقط ۵۰ هزار نفر مجوز اشتغال به کار در ايران را دارند و ۳۵۰ هزار نفر ديگر يا بدون مجوز مشغول به کار هستند يا بنا به دلايلي نسبت به تمديد مجوز سالانه خود اقدام نکردند.

قاچاق ۴۰۰۰ تبعه خارجي از مرزهاي کشور در هر ۲۴ ساعت!

به گفته وي حدود ۱۰۰ نوع تابعيت در بازار کار ايران حضور دارند، اما غالب اين جمعيت از کشور افغانستان هستن.

وي درباره اقدامات لازم براي شناسايي جمعيت غيرمجاز اتباع خارجي در کشور گفت: امکان شناسايي اتباع خارجي غيرمجاز در کشور وجود ندارد چراکه، در هر ۲۴ ساعت بالغ بر ۴ هزار نفر از مرزهاي کشور به صورت غير قانوني از مرزهاي کشور ورود و خروج مي‌کنند.

اقبالي در بخش ديگري از اظهاراتش درباره نحوه دريافت مجوز براي فعاليت اتباع خارجي در بازار کار ايران گفت: طبق قانون کار بر حسب تقاضاي کارفرما که يک شخصيت حقوقي تلقي مي شود، براي فعاليت و اشتغال اتباع خارجي مجوز صادر خواهد شد که در مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون کار شرايط صدور اين مجوز مشخص شده است.

مديرکل اشتغال اتباع خارجي وزارت کار با بيان اينکه در کشور صرفا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي ساماندهي اتباع خارجي تصميم گيرنده نيست، ادامه داد: اين موضوع نيازمند هماهنگي بين دستگاهي است و تنها در صورت سياست‌گذاري و تصميم گيري مشخص در رابطه با حضور اتباع بيگانه در کشور، وزارت کار مي‌تواند براي بررسي مجوز اشتغال اين افراد در ايران بر حسب نياز کارفرما در چارچوب قانون اقدام کند؛ اما وقتي که دستگاه‌هاي مسئول از ورود اتباع خارجي به کشور جلوگيري نمي کنند انتظار ساماندهي اشتغال اين گروه از افراد توسط وزارت کار، منطقي نخواهد بود.

تحميل اتباع خارجي به بازار کار ايران/شناسايي ۴هزار کافرماي متخلف

اقبالي با بيان اينکه به دليل ورود و خروج‌هاي غيرقانوني، اشتغال اتباع خارجي به بازار کار ايران تحميل شده است گفت: وقتي در مرزها از ورود اين افراد جلوگيري نمي شود و اتباع خارجي به صورت غيرقانوني وارد کشور مي شوند، طبيعتا نيروي کار خارجي به بازار کار ايران تحميل مي شود.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: وظيفه وزارت کار براي ساماندهي اشتغال تبعه غيرايراني، شناسايي اين افراد با انجام بازرسي از واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي است که در صورت نداشتن مجوز، کارفرما جريمه مي شود.

وي با اشاره به اقدامات وزارت کار براي ساماندهي اشتغال اين افراد در کشور ادامه داد: ۴ هزار کارفرماي متخلف که به صورت غيرمجاز نسبت به بکارگيري نيروي کار خارجي در کارگاه و بنگاه اقتصادي خود اقدام کردند، شناسايي شدند و پرونده‌هاي آنها در محاکم قضايي در حال پيگيري است.

تشديد بازرسي‌ بنگاه‌ها در سال ۹۷/پلمب واحدهاي متخلف

مدير کل اشتغال اتباع خارجي، با بيان اينکه در طول سال ۹۶ حدود ۱۲۰ هزار بازرسي از واحدهاي اقتصادي در سطح کشور صورت گرفته است، از بازرسي ‌هاي هدفمند در سال ۹۷ براي شناسايي نيروي کار غيرمجاز در کشور خبرداد گفت: با همکاري مشترک انجمن‌هاي صنفي کارگري، نيروي انتظامي و بازرسان کار وزارت کار، محيط‌هايي که نيروي کار خارجي به صورت غيرمجاز در آنها فعاليت مي کنند، شناسايي مي شوند.

اقبالي با تاکيد بر اينکه بازرسي‌ براي شناسايي اين افراد در سال ۹۷ تشديد خواهد شد اظهار کرد: به استناد مصوبه دولت، اصناف و اماکني که نسبت به استخدام اتباع خارجي غيرمجاز اقدام کنند از طرف وزارت کار به وزارت صنعت معرفي مي شوند و بر اساس مجوزي که دولت به وزارت صنعت داده، اين واحدها پلمب مي شوند.

حضور اتباع خارجي در بازار کار ايران بخشي از بازار کار کارگران ايران را اشغال کرده است اما اين نکته نبايد فراموش شود که بخش قابل توجهي از جمعيت ۳ ميليوني بيکار کشور از افراد تحصيل کرده هستند که حتي در صورت خروج اتباع خارجي شاغل، به دليل ماهيت اين مشاغل، جايگزين اتباع خارجي نمي شوند

اين مقام مسئول در وزارت کار گفت: کارفرمايان در صورت نياز به کارگر خارجي بايد به ادارات کار استان مراجعه و درخواست خود را اعلام کنند که اين موضوع به کارفرمايان اطلاع رساني شده است. هيأت فني نيز با بررسي شرايط کارفرما، بازار کار، منطقه و ساير پارامترها نسبت به مجوز يا عدم مجوز براي بکارگيري نيروي کار خارجي اقدام مي کند.

خروج اتباع خارجي از بازار کار ايران، تاثير محسوسي در کاهش بيکاري ندارد

اقبالي درباره اشتغال بازار کار ايران توسط اتباع خارجي در مقابل جمعيت ۳ ميليوني بيکار در کشور گفت: مي توانيم اعلام کنيم که حضور اتباع خارجي در بازار کار ايران بخشي از بازار کار کارگران ايران را اشغال کرده است اما اين نکته نبايد فراموش شود که بخش قابل توجهي از جمعيت ۳ ميليوني بيکار کشور از افراد تحصيل کرده هستند که حتي در صورت خروج اتباع خارجي شاغل از بازار کار، به دليل ماهيت اين مشاغل، جايگزين اتباع خارجي نمي شوند.

مدير کل اشتغال اتباع خارجي وزارت کار افزود: براساس آمار دريافتي از کاريابي‌،‌ها، غالب متقاضيان کار تحصيلکرده هستند که حاضر به اشتغال در اين مشاغل نيستد؛ بنابراين خروج اتباع خارجي از بازار کار ايران تاثير محسوسي در کاهش جمعيت ۳ ميليوني بيکار ندارد.