روش تعیین قیمت دارو تغییر می کند/ کاهش قیمت داروهای وارداتی

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

روش تعيين قيمت دارو تغيير مي کند/ کاهش قيمت داروهاي وارداتي

 

مديرکل امور دارويي سازمان غذا و دارو از تغيير شيوه تعيين قيمت دارو در کشور خبر داد و گفت: پيش بيني مي کنيم قيمت داروهاي توليد داخل منطقي تر خواهد شد.

اکبر برندگي در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با مشکلات واقعي شدن قيمت داروهاي توليد داخل در کشور، گفت: قيمت دارو در ايران بر اساس ادبيات حاکم بر اقتصاد کشور شکل مي گيرد، زيرا اقتصاد ما يک اقتصاد آزاد نيست و طبق قانون، قيمت گذاري کالاها در دست دولت است و تعيين قيمت دارو هم مستثني نيست.

وي با تاکيد بر اينکه در تعيين قيمت دارو بر اساس هزينه هاي توليد، بسته بندي و سود فروش عمل مي کنيم، افزود: از سال ۹۷، روش تعيين قيمت دارو فرق خواهد کرد.

برندگي اشاره به اينکه در تعيين قيمت داروهاي وارداتي موفق عمل کرده ايم، ادامه داد: در تعيين قيمت داروهاي وارداتي، بر اساس بررسي قيمت دارو در چند کشور مشابه خودمان عمل کرديم، بطوري که ۵ کشور را انتخاب و قيمت داروهاي برند وارداتي را مورد ارزيابي قرار داده و طبق آن، براي داروهاي وارداتي به کشورمان عمل کرديم. 

مديرکل دارويي سازمان غذا و دارو با عنوان اين مطلب که با اين روش موفق شديم بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قيمت داروهاي وارداتي را داشته باشيم، افزود: اين روش موفقي بوده و توانسته ايم به رغم نوسانات نرخ ارز، قيمت داروهاي وارداتي را پايين بياوريم.

برندگي در ارتباط با تعيين قيمت داروهاي توليد داخل، گفت: براي تعيين قيمت داروهاي توليد داخل نيز بر اساس تبعيت از قيمت جهاني عمل خواهيم کرد، متناسب با اينکه توليدکنندگان داخلي اولين توليدکننده دارو باشند و اينکه داروها در چه مرحله اي قرار دارند و...، اقدام خواهيم کرد.

وي تاکيد کرد: پيش بيني مي کنيم با اين روش، قيمت داروهاي توليد داخل منطقي تر خواهد شد.

برندگي با عنوان اين مطلب که سال گذشته اين روش را تست کرده ايم و با داروسازان به توافق رسيده ايم، گفت: در سال ۹۷ بر همين اساس پيش خواهيم رفت.