۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد

توسط هيات دولت؛

۲۳ پروژه اولويت‌دار دولت الکترونيکي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد

 

هيات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌هاي اولويت‌دار توسعه دولت الکترونيکي به همراه زيرخدمت‌هاي هر حوزه و دستگاه‌هاي متولي در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فناوري اطلاعات ايران، رسول سراييان رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران در اين باره گفت: براساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي متولي پروژه‌هاي اولويت‌دار، مکلفند ظرف مدت يک ماه، برنامه‌هاي اجرايي پروژه‌هاي مذکور را به کميسيون توسعه دولت الکترونيک اعلام کنند.

وي افزود: برنامه‌هاي موردنظر بايد شامل اقدامات اجرايي، اهداف و شاخص‌هاي ماهانه به همراه کاربرگ تکميل‌شده شناسنامه پروژه‌هاي ملي توسعه دولت الکترونيکي باشد.

رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران درباره فهرست پروژه‌هاي ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هويت هوشمند، استقرار و کاربردي شدن امضاء الکترونيک در کليه تبادلات و اسناد و ساماندهي دفاتر پيشخوان، ازجمله پروژه‌هاي مصوب محسوب مي‌شوند.

وي خاطرنشان کرد: از ديگر پروژه‌هاي مصوب شده مي‌توان به بهره‌برداري کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونيک، بهره‌برداري از سيستم ماليات الکترونيک، ايجاد نظام بيمه الکترونيک، بهره‌برداري از سامانه اعتبار سنجي مدارک آموزش رسمي کشور و استقرار نظام خزانه‌داري الکترونيک کشور اشاره کرد.

معاون وزير ارتباطات به بيان اينکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌هاي مختلف ازجمله موضوعاتي است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصريح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسي به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهاي کشور، پنجره واحد سامانه مديريت زمين و پنجره واحد تجاري کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضاي هيات دولت محسوب مي‌شود.

وي تأکيد کرد: ايجاد سامانه جامع مديريت نظام اداري و خدمات کشور، ايجاد سامانه يکپارچه خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به کارکنان، ايجاد و استقرار سامانه يکپارچه حسابداري و مالي دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌هاي پايه‌اي و زيرساختي است که دولتمردان وظيفه پياده‌سازي آن را به دستگاه‌هاي ذي‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبير شوراي اجراي فناوري اطلاعات کشور با بيان اينکه اين پروژه‌ها در راستاي فراهم کردن زيرساخت‌هاي پايه براي اجرايي شدن دولت هوشمند تعريف‌شده گفت: فراگيرسازي نظام الکترونيک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملي ايرانيان، استقرار و بهره‌برداري از نظام جامع بانکداري الکترونيکي، استقرار و بهره‌برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نيز که موردتوجه اعضاي هيات دولت بوده، تصويب و ابلاغ‌شده است.

وي با اشاره به ابلاغ مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات تصريح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمايه گذاري بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) در ارائه خدمات الکترونيکي دولت، سازمان فناوري اطلاعات ايران از حضور تمامي بازيگران حوزه فناوري اطلاعات جهت مشارکت حداکثري و سرمايه گذاري در اجراي اين پروژه ها، از طريق دبيرخانه کميسيون توسعه دولت الکترونيکي مستقر در سازمان فناوري اطلاعات استقبال مي کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زيرخدمت هاي هر پروژه و دستگاهي متولي براي هر بخش در سايت سازمان فناوري اطلاعات منتشر شده است.