آغاز فرآیند اعطای غرفه های بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن

آغاز فرآيند اعطاي غرفه هاي بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن

قرآن

فرآيند ثبت نام از متقاضيان دريافت غرفه در بخش ناشران کتاب و عرضه کنندگان محصولات فرهنگي و هنري آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، فرآيند اعطاي غرفه به متقاضيان فرهنگي و هنري در بيست و ششمين نمايشگاه بين اللملي قرآن کريم آغاز شد.

بر اين اساس متقاضيان تا ٢٣ ارديبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به پايگاه اينترنتي نمايشگاه قرآن به نشاني iqfa.ir نسبت به نام نويسي اقدام کنند.