تعرفه اینترنت برای مشترکان کم مصرف تائید شد

معاون وزير ارتباطات در پاسخ به مهر؛

تعرفه اينترنت براي مشترکان کم مصرف تائيد شد

اينترنت

معاون وزير ارتباطات از موافقت وزير ارتباطات با تدوين تعرفه جديد براي مشترکان کم مصرف اينترنت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين فلاح جوشقاني در حاشيه مراسم رونمايي از پروژه هاي شرکت ارتباطات زيرساخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر گفت: مطابق با مصوبه ۲۶۶ کميسيون تنظيم مقررات براي سرعت و حجم مصرفي مشترکان، جدول تعرفه اي در نظر گرفته شده بود که برخي از مشترکان کم مصرف نسبت به اين تعرفه ها احساس نارضايتي کردند.

وي گفت: بر اين اساس با بررسي هاي صورت گرفته، پيشنهادي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به وزير ارتباطات ارائه شد تا مطابق با آن تعرفه اي براي مشترکان کم مصرفي که نياز به اينترنت با سرعت بالا دارند تدوين شود.

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه داد: اين پيشنهاد که با دريافت نظرات اپراتورهاي اينترنتي تدوين شده است، به وزير ارتباطات ارائه شد و شب گذشته شخص وزير با اين پيشنهاد موافقت کرد. بر اين اساس، مطابق با اين دستورالعمل، اپراتورهاي اينترنتي مي توانند با رعايت مصوبه ۲۶۶ در سقف و کف قيمت اينترنت به مشترکان کم مصرف اينترنت با سرعت بالا و کاهش آستانه سطح مصرف بدهند.

وي تاکيد کرد: به زودي اين مصوبه را ابلاغ مي کنيم و مطابق با آن سطح مصرف منصفانه اينترنت مشترکان کم مصرف که متقاضي سرعت بالاي اينترنت هستند، تغيير خواهد کرد.

معاون وزير ارتباطات همچنين در مورد اتمام سرويس دهي مشترکان وايمکس که از سوي اپراتورهايي که خدمات دهنده پايان ارديبهشت ماه اعلام شده بود گفت: تکنولوژي وايمکس در دنيا منسوخ شده است و اپراتورها در حال جايگزيني تکنولوژي TD-LTEبه جاي وايمکس هستند.

وي تاکيد کرد: دسترسي به اين سيروس تفاوتي با وايمکس نخواهد داشت و تنها تکنولوژي اين شبکه ثابت ارتباطي نسبت به گذشته پيشرفته تر شده است. در اين زمينه اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات موظف به ارائه اين سرويس همانند سرويس وايمکس و بدون تغيير تعرفه و خدمات هستند.

وي در مورد اتمام ارائه خدمات وايمکس از پايان ارديبهشت ماه و مشکلاتي که برخي از مشترکان بابت سلب امتياز مودم هايشان با آن روبرو هستند گفت: پشتيباني شبکه وايمکس در تمام دنيا منسوخ شده و تمامي اپراتورها به سمت ارتقاي اين سرويس پيش مي روند. در اين زمينه تمامي تلاش اين است که مشترکان متاثر از اين تغيير تکنولوژي نشوند و چنانچه حقي از آنها ضايع شود به طور قطع ما آن را پيگيري خواهيم کرد.