همکاری مجمع تشکل های دانش بنیان با دانشگاه فنی حرفه ای

همکاري مجمع تشکل هاي دانش بنيان با دانشگاه فني حرفه اي

شرکت دانش بنيان

مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران براي تربيت تکنسين هاي ماهر با دانشگاه فني و حرفه اي تفاهم نامه همکاري امضا مي کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، نسترن نيک زاد دبيرکل مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران (ICKA) گفت: مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران براي تربيت تکنسين هاي ماهر با در اختيار گذاشتن تجربيات خود در زمينه پيش بيني و نيازسنجي بازار، با دانشگاه فني و حرفه اي تفاهم نامه همکاري امضا مي کند.

وي نبود آموزش هاي تخصصي، به روز و کاربردي در دانشگاه ها را يکي از چالش هاي اصلي بخش هاي توليدي در کشور برشمرد و با اشاره به لزوم آموزش هاي کاربردي در دانشگاه ها، تصريح کرد: برخي مديران صنايع داخلي بر لزوم آموزش مجدد فارغ التحصيلان دانشگاهي، هنگام ورود به بازار کار تاکيد مي کنند.

نيک زاد ادامه داد: به دليل کندي و ناکارآمدي سيستم آموزش و توجه بيش از حد به آموزش هاي تکميلي و تئوريک، نياز به آموزش هاي کاربردي و تخصصي و تربيت نيروهاي ماهر براي صنايع احساس مي شود.

وي اظهار کرد: بر همين اساس و با رايزني هايي که با دانشگاه فني حرفه اي کشور انجام داده ايم، در تفاهمي دوجانبه، تجربيات بخش خصوصي با استفاده از زيرساخت هاي آموزشي اين دانشگاه براي آموزش کاربردي نيروهاي جوان و مورد نياز صنايع به کار گرفته مي شود.

دبيرکل مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران (ICKA) اين همکاري مشترک بخش خصوصي و دانشگاه را گام مهمي در راستاي استفاده از توان علمي و زيرساختي دانشگاه فني حرفه اي اعلام و اظهار کرد: در گام نخست، تربيت تکنسين هاي ماهر در بخش هوافضا با توجه به دانش و تجربه هاي موجود در اين بخش،  اجرايي مي شود.

تفاهم نامه همکاري هاي دو جانبه در زمينه آموزش کاربردي و تربيت تکنسين هاي ماهر ميان مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران و دانشگاه فني حرفه اي کشور، روز يکشنبه، ۳۰ ارديبهشت ماه در محل اتاق بازرگاني ايران و با حضور مديران بخش خصوصي و دانشگاهي امضا مي شود.