پارلمان عراق بازشماری آراء انتخابات به صورت دستی را تصویب کرد

پارلمان عراق بازشماري آراء انتخابات به صورت دستي را تصويب کرد

پارلمان عراق

پارلمان عراق کميسارياي عالي برگزاري انتخابات اين کشور را به بازشماري آراء انتخابات پارلماني به صورت دستي، ملزم کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سومريه نيوز، نمايندگان پارلمان عراق بازشماري آراء انتخابات پارلماني را تصويب کردند.

بر اساس اين گزارش، پارلمان عراق کميسارياي عالي برگزاري انتخابات را ملزم کرده است که آراء انتخابات پارلماني را بازشماري کند.

پارلمان عراق اعلام کرده است که بازشماري آراء بايد به صورت دستي انجام شود. 

پارلمان اعلام کرده که اين تصميم تمامي شعب اخذ رأي در سراسر عراق را شامل مي شود.