مشکلات صنعت دارویی «خصولتی» در ایران/ انباشت مطالبات تا ۴۰۰ روز

گزارش مهر؛

مشکلات صنعت دارويي «خصولتي» در ايران/ انباشت مطالبات تا ۴۰۰ روز

داروسازي

صنعت داروسازي کشور، دچار مشکلات و چالش هايي شده که کارشناسان حوزه سلامت معتقدند؛ اگر دولت نخواهد از اين صنعت حمايت کند، قطع به يقين، آسيب هاي آن متوجه سلامت مردم مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت دارويي کشور همواره با مسائل و مشکلاتي مواجه بوده که باعث گرديده گرفتار کاستي هايي در ارائه خدمات شود. انباشت مطالبات معوقه از شرکت هاي بيمه اي، عدم تعيين قيمت واقعي دارو، و...، دست به دست هم داده اند تا صنعت دارو به سمت بحران غلط بخورد. 

دکتر احمد شيباني رئيس هيئت مديره سنديکاي توليدکنندگان داروي انساني گفت: صنعت دارو وضعيت خوبي ندارد و اگر از اين صنعت استراتژيک حمايت نشود به مشکل خواهيم خورد.

وي با اعلام اينکه الان بعضي از خطوط توليد دارو تعطيل شده است، افزود: صنعت دارو به شدت مشکل کمبود نقدينگي دارد و زمان تسويه مطالبات ما از ۸۰ روز به ۳۰۰ تا ۴۰۰ روز رسيده است و اين بدهي ها روز به روز انباشته تر مي شود.

شيباني ادامه داد: قيمت دارو غير واقعي است و واقعي شدن قيمت ها از مطالبات صنعت داروست، زيرا اين صنعت بايد حاشيه سود واقعي و مناسب داشته باشد تا بتواند ادامه حيات دهد.

وي با اشاره به اهميت توسعه صنعت، ادامه داد: اگر صنعت دارو توسعه نيابد به تدريج از رمق خواهد افتاد.

از سوي ديگر دکتر اکبر برندگي مديرکل امور دارويي سازمان غذا و دارو با اشاره به توليد ۹۷ درصد داروي مورد نياز در کشور و سهم ۳ درصدي واردات دارو گفت: قبل از انقلاب ما فقط ۲۰ درصد داروي مورد نياز کشور را در داخل توليد مي کرديم و آن هم تحت ليسانس شرکت هاي خارجي بود.

وي درباره کيفيت داروهاي داخلي افزود: داروهاي توليد داخل همه آزمايش هاي کيفي را مطابق با استاندرادهاي دارويي جهان طي مي کنند و ما در بحث نظارت و کيفيت به شدت سختگيري مي کنيم و بدون ضابطه از اين صنعت مهم و حساس حمايت نمي کنيم.

در همين راستا، محمدنعيم اميني فرد عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، گفت: البته صنعت داروي ما بعد از انقلاب رشد و توسعه خيلي خوبي داشته است اما با مشکلاتي ساختار مواجه هستيم و ارزش مالي همان ۳ درصد داروي وارداتي ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ريالي بازار داروست.

وي افزود: ما در دو قسمت مشکل داريم ، يکي ساختار نامناسب کارخانجات و شرکت هاي دارويي ما که اغلب «خصولتي» هستند و به بازار اهميت نمي دهند و ديگر کمبود نقدينگي، البته مجلس در تامين منابع پايدار براي بخش سلامت اقدامات خوبي انجام داده است.