فعالیت ۳۰۰شرکت دانش بنیان در حوزه نفت/ همکاری با وزارت نفت

در پي مطالبات رهبري مطرح شد؛

فعاليت ۳۰۰شرکت دانش بنيان در حوزه نفت/ همکاري با وزارت نفت

قيمت نفت

مشاور معاون علمي و فناوري رياست جمهوري از فعاليت ۳۰۰شرکت دانش بنيان در حوزه نفت خبر داد و گفت: فناوريهاي مربوط به استخراج نفت پيچيده تر از فناوري هسته اي نيست.

دکتر علي وطني در خصوص تاکيدات مقام معظم رهبري بر بهره مندي از توانايي هاي محققان کشور در زمينه استخراج نفت و به کار گيري دانش و فناوري ايراني در اين حوزه به خبرنگار مهر گفت: صنعت نفت صنعت پيچيده اي است و ابعاد گوناگوني دارد.

وي با تاکيد بر اينکه ما نبايد در هر فناوري از جمله فناوري استخراج نفت نگاهمان به فناوريهاي خارجي باشد،  خاطرنشان کرد: معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت و دانشگاهها با يکديگر در زمينه توسعه فناوري هاي مرتبط به نفت همکاري مي کنند.

وطني با تاکيد بر اينکه توسعه فناوري هزينه بر و زمانبر است، بيان داشت: در حال حاضر تعداد قابل توجهي شرکت دانش بنيان در زمينه قطعات و تجهيزات و مواد شيميايي در حوزه نفت فعاليت مي کنند که اينها مورد حمايت قرار مي گيرند.

مشاور معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، يکي ديگر از اقدامات معاونت علمي، راه اندازي منطقه ويژه انرژي نفت و گاز است که ۳۰۰ شرکت دانش بنيان در آن فعاليت مي کنند و مورد حمايت معاونت علمي قرار گرفته اند.

به گفته وطني، براي تحقق سخنان رهبري و استفاده از دستاوردهاي بومي در استخراج نفت نياز است هر چه بيشتر از توانايي شرکت هاي دانش بنيان استفاده شود؛ همچنين بهره مندي از فارغ التحصيلان در اين شرکت ها مي تواند ما را سريعتر به هدف برساند.

وي با بيان اينکه تاکنون تقويت نيروي انساني انجام شده است، اظهار کرد: تقويت بخش خصوصي و واگذاري امور به اين بخش، حمايت هر چه بيشتر از شرکت هاي دانش بنيان، تربيت نيروهاي ماهر در انتقال فناوري مي تواند از جمله راهکارهايي براي رسيدن به سخنان رهبري باشد.

به گفته مشاور معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مقام معظم رهبري در زمينه شرکت هاي دانش بنيان محکم ايستاده اند و اگر مرتب جز خواسته شان باشد که مسئولان و جوانان در زمينه استخراج نفت متمرکز شوند، اين راه را دور نمي بينيم.

وي تاکيد کرد: فناوري نفت و گاز پيچيده تر از انرژي هسته اي نيست از اين رو مي توانيم به فناوري استخراج نفت هم دست پيدا کنيم و از فناوري بومي بهره مند شويم.

.content