نمایشگاه تخصصی هوانوردی عمومی برگزار می شود

نمايشگاه تخصصي هوانوردي عمومي برگزار مي شود

نمايشگاه تخصصي هوانوردي عمومي با حمايت ستاد توسعه صنايع و فناوري هاي دانش بنيان هوايي و هوانوردي معاونت علمي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، نمايشگاه تخصصي هوانوردي عمومي با حمايت ستاد توسعه صنايع و فناوري هاي دانش بنيان هوايي و هوانوردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۲ تا ۱۵ تيرماه سال جاري در محل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب تهران برگزار مي شود.

برگزاري اين نمايشگاه در رونق و توسعه بازار داخلي و منطقه اي محصولات و خدمات هوانوردي عمومي کشور نقش بسزايي خواهد داشت و شرکت هاي دانش بنيان فعال و مرتبط با محصولات و خدمات هوانوردي عمومي در اين نمايشگاه شرکت خواهند کرد.