اشتاین مایر: اروپا نیاز به مسئولیت پذیری دارد

اشتاين ماير: اروپا نياز به مسئوليت پذيري دارد

رئيس جمهوري آلمان در گفتگويي پيش از نشست ناتو تاکيد کرد که اروپا در حال حاضر بيش از هر چيز نياز به مسئوليت پذيري دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، «فرانک والتر اشتاين ماير» رئيس جمهوري آلمان در گفتگو با روزنامه «نويه ازنا بروکر» در آستانه نشست ناتو در بروکسل اظهار داشت: ما اروپايي ها بايد بيش از پيش در قبال خود احساس مسئوليت داشته باشيم. 

وي در ادامه افزود: از کشورهاي اروپايي مي خواهم تا در نشست ناتو اعتماد به نفس لازم را داشته باشند تا بتوانند بر آنچه هدف تعيين کرده اند، فايق آيند. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ناتو بايد بيش از پيش با هم متحد و همسو باشند. 

رئيس جمهوري آلمان همچنين خاطرنشان کرد: موقعيت امنيتي اروپا در حال حاضر تغيير کرده است. ما دوره تازه اي از مناسبات با آمريکا را تجربه مي کنيم. 

اشتاين ماير در خصوص افزايش بودجه نظامي ناتو تاکيد کرد: افزايش بودجه نظامي تا ۲ درصد معقول بوده و به نظر مي رسد که بيشتر از آن ضرورتي ندارد.