نسل چهارمی هاحرف نمی زنند؟/افرادمجازی جای افرادحقیقی را گرفته اند

مهر گزارش مي دهد

نسل چهارمي هاحرف نمي زنند؟/افرادمجازي جاي افرادحقيقي را گرفته اند

نسل چهارمي ها در نشستي با وزير آموزش و پرورش به بيان دغدغه هايشان در حوزه قطع گفتگوي نسلي در جامعه و خانواده و گرايش افراطي به سمت فضاي مجازي پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست هم انديشي گفتگوي بين نسلي با حضور سيد محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش و معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد. در اين مراسم از هر منطقه شهر تهران دو نماينده دانش آموز از مقطع متوسطه دوم از مدارس دخترانه و پسرانه حضور داشتند. همچنين نمايندگاني از مجلس دانش آموزي و شهرستان هاي استان تهران نيز حاضر بودند. در بخشي از اين برنامه دانش آموزان مورد پرسش دو محور قرار گرفتند تا از منظر خود به آن بپردازند. يکي بررسي دلايل کاهش گفت‌وگو بين والدين و دانش‌آموزان و ديگري نقش فضاي مجازي در کاهش گفتگوي ميان والدين و بچه ها.

آنچه در گفته هاي کوتاه دانش آموزان بيش از هر چيز خودنمايي مي کرد احاطه و تسلط اين نسل بر موضوعات بود به طوريکه بيش از هر مسئولي خود دلايل را از زواياي متفاوت واشکافي کردند.

در لا به لاي صحبت هاي آنها هر چند انتقادات صريحي نسبت به سيستم آموزشي و خصوصا محتواي کتاب هاي درسي و کنکورزدگي نظام خانواده و نظام آموزشي مطرح شد، اما آنها بي واهمه از حضور در مقابل مسئولان حرف هايي را زدند که اکثر آنها را اين روزها مي توان از زبان کارشناسان امر تعليم و تربيت شنيد. اينکه چرا گفتگو ميان نسل ها کم شده است؟ چرا مسئولان در تدوين طرح ها به خطا مي روند؟ چرا فضاي مجازي زنگ خطري براي نظام خانواده به شمار مي آيد و...

يکي از دانش آموزان در اين نشست گفت: در حال حاضر تک فرزندي رواج پيدا کرده است و خود پدران و مادران درگير فضاي مجازي هستند. در چنين وضعيتي انتظار داريد بچه ها به سمت فضاي مجازي سوق پيدا نکنند؟ از طرف ديگر گاهي نوجوان فکر مي کند درک نمي شود پس بهتر است اصلا سکوت کند و حرفي نزند. پدري که از صبح از خانه خارج مي شود براي کسب درآمد ديگر به خانه مي رسد ناي حرف زدن و حرف شنيدن ندارد.

يکي ديگر از دانش آموزان گفت: پدران و مادران ما در دوران جواني خود درگير مشکلاتي بوده اند اما موضوع اين است که آنها درگير مشکلاتي که امروز ما داريم نبوده اند اما ما بايد به تجربه آنها احترام بگذاريم در حاليکه تجربه هاي ما زمين تا آسمان فرق دارد. بهتر است پدران و مادران جاي پدر و مادر دوستان ما باشند. زودجوشي والدين هم مزيد بر علت مي شود تا آنها که درگيري هاي کاري و اقتصادي و...دارند وقت نکنند به مهمترين نياز جوان که محبت است برسد. آنها فکر مي کنند ما بيشتر به رفاه مالي نياز داريم.

در اين بين دانش آموز ديگري در تاييد حرف هاي هم کلاسي خود بيان کرد: موضوع اين است که ما صبح تا شب در جامعه و مشکلاتي که والدين ما درگير آن هستند، حضور داريم اما آنها در فضاي زندگي ما و دغدغه هاي ما حضور ندارند. اگر پدر من دو بار با دوستان من به پارک و سينما بيايد شايد او هم بتواند با دغدغه هاي من آشنا شود.

اما در اين ميان يکي از دانش آموزان با بيان اينکه در مقطع دوازدهم تحصيل مي کند و حالا ديگر سيستم آموزشي را قبل و بعد از تحول تجربه کرده در انتقاد به سيستم آموزش و پرورش کشورمان گفت: ما شده ايم مورد آزمايشگاهي و همه ايده هاي جديد را روي ما پياده کرده اند و از اين بابت ناراحت هستيم. کاش در يک نشست وزير آموزش و پرورش به انبوه مشکلات ما خصوصا در پايه دوازدهم گوش دهند. در حال حاضر والدين يک نقشه راه دارند که آن خروجي از مدرسه به دانشگاه است. حال يکبار مهندسي مد مي شود و روز ديگر دکتر شدن. سيستم آموزشي هم درگير اين مد مي شود. برخي دانش آموزان در همين مسير به خودکشي مي رسند.

وي ادامه داد: تمام هوش هاي ديگر از جمله هوش موسيقيايي يا معنوي در اين ميان ناديده گرفته مي شود. در اين فاصله اي که ميان والدين و فرزندان ايجاد شده است، يک مواجه با تکنولوژي هم اضافه شده است. آموزش و پرورش هم که قديمي است و تفکرش مانند والدين است. شما اطلاع داريد درسي به اسم تفکر و سبک زندگي در مدارس روخواني مي شود و ما تنها زير مباحث خط مي کشيم تا براي امتحان حفظشان کنيم؟ چون معلمان شايسته اين درس را تدريس نمي کنند. ساعات اين درس براي رياضي و حسابان خرج مي شود و....

اين دانش آموز تاکيد کرد: ما نسل آزمايشي هستيم. الان در مقطع دوازدهم نمي دانيم براي کنکور به شکل تستي مباحث را بخوانيم و يا تشريحي براي امتحانات نهايي. اين ميزان اضطرابي که امروز دانش آموزان پايه دوازدهم دارند بعدها خود را نشان خواهد داد. اينجاست که مي گوييم مشکلات ما را درک نمي کنيد.

يکي ديگر از دانش اموزان اما با ذکر مثال جالبي حاضران را به تفکر بيشتر در شکاف بين نسلي انداخت وقتي گفت: امروز من که پايه دوازدهم تحصيل مي کنم مي دانم آنکه در پايه دهم تحصيل مي کند با من فرق دارد. دغدغه هايش و نيازهايش حتي. حالا آيا من نبايد فرقي با پدر و مادرم داشته باشم؟ براي همين است که مي گويم ما مشکلات همديگر را درک نمي کنيم چون ما اين تفاوت را درک نمي کنيم. اگر هم قرار باشد از والدينمان دور شويم که بايد به سمت دوستان و فضاي مجازي برويم. اما چاره ما چيست؟ فضاي مجازي يک چاقوست و دولبه دارد. من مي توانم در لبه تيزش راه بروم يا نه. اينجاست که در مدارس به جاي مشاور تحصيلي بايد مشاور خانواده قرار بگيرد. اينجاست که درس سواد رسانه اي نبايد در پايه دهم که ديگر کار از کار گذشته است تدريس شود. که تازه هنوز هم کتاب هاي اين درس به دستمان نرسيده است.

از ديگر موضوعاتي که به شکاف نسلي رسيده است و توسط دانش آموز ديگري مطرح شد مي توان به ازدواج هاي ديرهنگام که به اختلاف سني بچه ها و والدينشان انجاميده اشاره کرد و گفت: فضاي مجازي اين روزها دغدغه نوجوانان و خانواده است. موضوع اين است که ما درگير فضاي مجازي نمي شويم بلکه درگير افراد در فضاي مجازي مي شويم. مسائل بنيادين مثل سواد رسانه اي بايد از سنين پايين کار شود.

يکي ديگر از دانش آموزان ريشه درگيري بيش از حد امروزه افراد با فضاي مجازي و همچنين دوري از گفتگو را ريشه هاي اقتصادي دانست و بيان کرد: پيشتر تک فرزندي نبود و در خانواده ارتباطات بسياري وجود داشت. الان جاي برادر و خواهرها را فضاي مجازي گرفته است. از طرف ديگر مشکلات اقتصادي و گران شدن تفريحات ساده اي مثل سينما و تئاتر براي من نوجوان باعث شده با ماهي ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خريد اينترنت وقتم را آنجا پر کنم.

در اين نشست ماحصل کمتر از يک ساعت حرف دانش آموزان چيزي بيش از آن بود که به نگارش درآمد. مهمترين بحث دانش آموزان اما که به دفعات تکرار شد اين بود که حتي مسئولان وقت طرح ريزي برنامه ها به نيازهاي دوران جواني خود نگاه مي کنند و براي همين طرح ها جوابگوي نياز جوانان و نوجوانان امروز نيست و باب گفتگو هم بسته مي ماند.

آنچه در خلال گفتگوها اما بيش از هر چيز عيان بود ميل زياد نسل چهارمي ها براي گفتگو بود. گفتگويي که تنها منتظر ايجاد بستر مناسب از سوي نسل هاي قبلي است تا بروز پيدا کند.