توجه ویژه به پژوهش های کاربردی که توجیه اقتصادی دارند

معاون وزير علوم تاکيد کرد:

توجه ويژه به پژوهش هاي کاربردي که توجيه اقتصادي دارند

معاون پژوهشي وزير علوم گفت:در نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري بنا داريم به پژوهش هاي کاربردي و توليدي که توجيه اقتصادي دارند توجه ويژه اي کنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند امروز در افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار و ششمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران گفت: با برگزاري اين نمايشگاه تلاش مي کنيم تجاري سازي محصولات فناورانه توسعه پيدا کند.

وي با بيان اينکه کارگاههايي در اين نمايشگاه برگزار مي شود، افزود:۱۹۹ واحد فناوري و دانشگاهي در نمايشگاه شرکت کردند و 100سرمايه گذار نيز حضور دارند.

برومند خاطر نشان کرد: فناوري ها در همه حوزه ها از جمله انرژي، آب، سلامت، بيوتکنولوژي و محيط زيست در اين دوره از نمايشگاه ارائه شده است.

معاون پژوهشي وزير علوم گفت: نمايشگاه تقاضامحور تستا توسط شوراي عالي عتف برگزار مي شود که مي تواند محلي براي عرضه تقاضا باشد که به واسطه فناوري هاي داخلي در آينده بر طرف شود.

برومند خاطر نشان کرد: نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناوري زمينه سرمايه گذاري و اشتغال دانش بنيان را فراهم مي کند.

وي گفت: در کشور نياز داريم طرح هاي کسب و کار توجيه اقتصادي توسعه پيدا کنند از اين رو طرحي مبني بر اعطاي گرنت را در نظر گرفته ايم.

وي گفت: اين گرنت مجموعا به ميزان دو و نيم ميليارد تومان و حداکثر براي هر طرح ۲۵۰ميليون تومان اختصاص مي يابد.

برومند گفت: همچنين صندوق نوآوري و شکوفايي در اين دوره از نمايشگاه درصدد برآمدند تا سهم موثري در فروش شرکتها داشته باشند.

وي افزود: صندوق نواوري و شکوفايي هفتاد درصد هزينه هاي تجاري سازي با بهره يازده درصد را براي سرعت دادن به تجاري سازي طرح ها در نظر گرفته است.

برومند خاطرنشان کرد:۴۰درخواست امضاي تفاهم نامه در ابنداي نمايشگاه تاييد شده است.

نوزدهمين نمايشگاه دستارودهاي پژوهش،فناوري و فن بازار و ششمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران با حضور وزير علوم و وزير دفاع در حال برگزاري است.