توضیحات معاونت حمل و نقل در خصوص خبر ۶ چالش طرح ترافیک جدید

توضيحات معاونت حمل و نقل در خصوص خبر ۶ چالش طرح ترافيک جديد

معاونت حمل و نقل در خصوص خبر ۶ چالش طرح ترافيک جديد توضيحاتي ارائه کرد.

 به گزارش خبرگزاري مهر، پس از انتشار خبر ۶ چالش طرح ترافيک جديد معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران توضيحاتي در اين رابطه ارائه کرد.

پاسخ روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران درباره يکي از ادعاهاي مطرح شده، برداشت سقف مبلغ عوارض تردد از حساب شهروندي کاربران، بابت رزرو حق تردد است. اين در حالي است که مبلغ برداشتي از حساب شهروندي کاربران بابت رزروهاي استفاده نشده، سقف هزينه تردد روزانه (يعني ۳۶ هزار تومان) نيست، بلکه حداقل  هزينه تردد (۱۳۴۴۰ تومان) بوده است. اينکه چرا اين مبلغ از حساب شهروندي کاربران کسر مي‌شود، به سقف مجازِ تردد خودروها در محدوده با هدف مهار ترافيک و آلايندگي خودروها بر مي‌گردد و براي جلوگيري از پايمال شدن حق تردد ديگر شهروندان، اين کار ضرورت دارد.

توضيح مهر : با توجه به توضيحات ارائه شده، برداشت از حساب شهرونداني که روزي را رزو کرده اند اما وارد محدوده طرح ترافيک نشده اند، تاييد شده است.

از ديگر ادعاهاي مطرح شده، کاهشي بودن روند درآمدهاي ناشي از طرح ترافيک در سال ۹۷ است. در پاسخ بايد گفت: اولا هدف از اجراي طرح ترافيک جديد، کنترل ترافيک و در حد امکان کاهش آلودگي هوا بوده است، نه کسب درآمد بيشتر. نکته جالب اينکه انتقاد از کاهش درآمد توسط کساني مطرح مي‌شود که در ابتدا مدعي بودند هدف طرح ترافيک جديد، افزايش درآمد شهرداري است! ثانيا روند درآمدهاي ناشي از طرح ترافيک جديد، کاهشي نيست و رو به افزايش است. با توجه به اينکه در طرح ترافيک جديد، فروش سالانه حق تردد در محدوده حذف شده و نرخ عوارض بنا به شاخص‌هايي چون زمان تردد و سطح آلايندگي خودروها به صورت روزانه محاسبه مي‌شود، لذا درآمدها به صورت مقطعي کاهش يافته و از شکل يکباره در اول سال به کل سال منتقل شده است. البته مجموع درآمدهاي حاصل از طرح ترافيک جديد از سال‌هاي قبل بيشتر بوده، اما نه به علت افزايش، بلکه به اين علت که ديگر از تخلفات خودروهايي که تردد غيرمجاز دارند، چشم‌پوشي نمي‌شود و عدالت بيشتري بين همه در برابر قانون مراعات مي‌شود. اما به طور کلي ميزان تحقق درآمد تا امروز کمتر از سال پيش بوده که اين موضوع با در نظر داشتن اهداف اصلي طرح ترافيک، توجيه‌پذير است.

توضيح مهر : اين توضيحات تاييد کاهش درآمدهاي شهرداري از محل طرح ترافيک است و دليل رد آن مشخص نيست!

يکي ديگر از ادعاهاي مطرح شده، مربوط به استعلام عوارض است که گفته‌اند وقتي ميزان عوارض در دفاتر خدمات الکترونيک استعلام مي‌شود، رقم بدهي طرح ترافيک اعلام نمي‌شود. لازم به توضيح است که عوارض سالانه خودرو و عوارض طرح ترافيک متفاوت از هم هستند و دفاتر مربوطه هرکدام از آن‌ها را بنا به درخواست شهروندان اعلام مي‌کنند. البته مديران حوزه معاونت مالي شهرداري درصدد هستند که با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم الکترونيکي، اين دو عوارض را تجميع و امور شهروندان در اين زمينه را تسهيل کنند.

ادعاي ديگر، ناعادلانه دانستن طرح ترافيک جديد به واسطه تردد غير مجاز در محدوده است. تردد غيرقانوني در محدوده طرح، پيش از اين نيز وجود داشته است. در طرح ترافيک پيشين، جريمه تردد غير قانوني در محدوده طرح ۲۰ هزار تومان بود که از مبلغ عوارض تردد در محدوده طرح کمتر بود و اين تناقض مسبب گرايش بيشتر به قانون‌گريزي مي‌شد. در حالي که در طرح ترافيک جديد علاوه بر جريمه، عوارض تردد براي متخلفان محاسبه مي‌شود و اين سياست سبب ترغيب شهروندان به قانون‌مداري مي‌شود.

توضيح مهر :به تازگي رييس سازمان بازرسي اعلام کرده است : نيروي انتظامي اعلام کرده که شهرداري حق اين کار را ندارد و اين موضوع مخصوص ناجا و به طور ويژه راهنمايي و رانندگي است که آنها بايد ورود کنند. اين موضوع هم از موضوع هاي اختلافي است که نياز به زمان بيشتري دارد. مواردي که شهرداري اعلام مي کند و وجوهي که به بحث عوارض اضافه مي کند خلاف قانون اعلام شده است. بنابراين اين توضيحات دقيق نيست.

ادعاي غير مستند ديگر، افزايش بار ترافيکي در محدوده طرح است که کاملا با مشاهدات مردمي و ميداني و داده‌هاي مرکز کنترل ترافيک، در تعارض است. بار ترافيکي محدوده و نيز خارج از آن پس از اجراي طرح ترافيک جديد، در نيمه اول و همچنين نيمه دوم سال تا زمان حاضر، کاملا کمتر شده است و حتي مردمي که هر روز در محدوده طرح ترافيک تردد دارند نيز اين تغيير را کاملا احساس مي‌کنند. اما به نظر مي‌رسد که برخي عزيزان منتسب به شوراي شهر، در اين زمينه عمدا قصد دارند مطالب را وارونه جلوه دهند.

توضيح مهر :  پاسخ به اين بخش از سخنان دبير کميسيون عمران و حمل و نقل وشوراي شهر تهران هم بدون مستند و آمار است.