اتحادیه اروپا با اخبار ساختگی برخورد می کند

رئيس کميسيون اروپا:

اتحاديه اروپا با اخبار ساختگي برخورد مي کند

رئيس کميسيون اروپا در گفتگويي از برخورد اتحاديه اروپا با اخبار ساختگي درباره اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، «ژان کلود يونکر» رئيس کميسيون اروپا در گفتگو با رسانه فونکه مدين گروپه با اشاره به انتشار برخي اخبار ساختگي درباره نهادهاي اروپايي اظهار داشت: در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني اروپا شاهد افزايش اخبار ساختگي و بعضاً دروغين درباره نهادهاي اروپايي هستيم.

وي در ادامه افزود: اتحاديه اروپا به هيچ وجه اين موضوع را ساده قلمداد نکرده و به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

رئيس کميسيون اروپا همچنين خاطرنشان کرد: برخي از اخبار ساختگي از سوي دولت‌هاي اروپايي انتشار پيدا مي‌کند که از نظر ما به هيچ وجه قابل قبول نبوده و قطعاً با آن برخورد جدي خواهيم کرد.

يونکر تاکيد کرد که در راستاي مقابله با اخبار ساختگي و دروغين ديدارهايي با برخي مقامات اروپايي انجام مي‌دهد.